Home Up

Deg Ffynnon Pwysicaf  Cymru

Yn ddiweddar gofynnwyd ir gymdeithas nodi pa ddeg ffynnon  y credem oedd y rhai pwysicaf a dyma nhw i chi yn l y drefn y pwysicaf yn gyntaf:

 

FFYNNON GWENFFREWI, TREFFYNNON, SIR Y FFLINT :  (SJ185763)

FFYNNON GYBI, LLANGYBI, GWYNEDD (SH427413)

FFYNNON BEUNO, CLYNNOG FAWR, GWYNEDD (SH4144950

FFYNNON SEIRIOL, PENMON, MN. (SH931808)

FFYNNON NON, TYDDEWI, PENFRO (SN751243)

FFYNNON DRILLO, LLANDRILLO-YN-RHOS (SH842812)

FFYNNON FAIR, PENRHYS, RHONDDA (ST001945)

FFYNNON Y SANTES ANN, TRYLEG, MYNWY (SO503051)

FFYNNON FAIR, PYLLALAI, POWYS (SO256683)

FFYNNON ISIO, PATRISIO, POWYS  (SO278224)

Tybed a ydych wedi ymweld phob un or ffynhonnau hyn?  

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 38 Haf 2015

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccf fccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up