Home Up

Llygad y Ffynnon

Cylchlythyr Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Rhifyn 45, Nadolig 2018

Anrhydeddu Thelma a Barry Webb.

 

Or chwith ir dde: Robin Gwyndaf (Llywydd Anrhydeddus CFfC); Barry Webb; Thelma Webb; Eirlys Gruffydd-Evans (Cadeirydd CFfC)

   Bu cyfarfod Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd elenin achlysur anrhydeddu Barry a Thelma Webb gennym. Maer Webbiaid (o Lanhiledd ger Abertyleri ym Mlaenau Gwent) wedi treulio rhagor na 50 mlynedd yn ymchwilio i ffynhonnau Cymru.

CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC

 

FFYNHONNAU GUMFRESTON

 

   Pentref  yn agos i dref Dinbych y Pysgod yw Gumfreston. Yno mae eglwys hynafol a thair ffynnon  yn y fynwent islawr eglwys. Gellir dod o hyd ir eglwys drwy droi i lawr or ffordd fawr a heibio i westy. Mae arwydd yn eich cyfeirio at yr eglwys ar ffynhonnau. Maen bosib mynd char at yr eglwys ac mae digon o le i droir cerbyd os bydd y maes parcio bach yn wag!

Eirlys Gruffydd-Evans                                                                                                                                                                   2018

CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC

yn enwog am Iachu pob Clefyd: 

Saint Govans Well yn ystod  350 mlynedd (parhad).

Cell y sant, y garreg gloch, a thraddodiadau eraill.

     Mae cyfeiriad Syr Thomas at geudwll bychan yn cyfeirio at y siambr fechan yn y graig a grybwyllwyd uchod - cell fechan y gellir ymwasgu iddi, ac a allai fod, mewn gwirionedd, yn ganolbwynt anghofiedig holl gyfadeilad y capel ar ffynnon. Maen debyg mai hwn oedd ogof, cell neu wely penydiol y sant, ac efallai yr adeiladwyd y capel megis atodiad iddo. Y maen arwyddocaol fod allor y capel yn union wrth fynedfar gell. Mae sawl traddodiad wedi datblygu: bod St Govan, neur Iesu, wedi cuddio yno rhag mr-ladron, er enghraifft; ac mor gyfyngedig ywr gofod, y mae l asennaur sant eto iw gweld ar y graig. Credid pe bai rhywun yn ymwasgu ir ceudwll ac yn gwneud dymuniad, y gwireddid y dymuniad hwnnw pe gallai yntau neu hithau droi yn ei unfan wrth ei wneud. Mae sawl amrywiad ar y thema hon, ac y maen amlwg fod y gell yn boblogaidd iawn ag ymwelwyr gan yi disgrifir, yn o drylwyr yn aml, ym mwyafrif y cofnodion.

Janet Bord (cyfieithwyd gan Howard Huws)                                                                                                                

(iw pharhau)

CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Canolfan Tan-y-bwlch, Maentwrog, 21.7.2018.

COFNODION.

Yn bresennol: Eirlys Evans-Gruffydd (Cadeirydd), Robin Gwyndaf (Llywydd Anrhydeddus),

Howard Huws (Ysgrifennydd), Gwyn Edwards (Trysorydd), Dennis Roberts (Archwiliwr Mygedol), Elizabeth Rees, Anne Owen.

1. Croesor Cadeirydd.

2. Ymddiheuriadau.

3. Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2017, a materion yn codi.

 4. Cofnodion Cyfarfod Pwyllgor y Gymdeithas, 24.4.18 yn Nhan-y-bwlch, a materion yn codi.

 5. Adroddiad yr Ysgrifennydd.

 6. Adroddiad y Trysorydd.

 7. Adroddiad yr Archwiliwr Mygedol.

 8. Adroddiad Golygydd Llygad y Ffynnon.

 9. Cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

 10. Unrhyw fater arall.

Gan nad oedd dim rhagor iw drafod, daeth y cyfarfod i ben am 12:05 or gloch. Ymneilltuodd yr aelodau i ginio, gyda rhain ymweld wedi hynny Ffynnon Frothen, Llanfrothen. Gellir dweud inni ganfod y man, ond ei bod yn hollol hesb. O gofio tywydd haf eleni, nid oedd hynnyn syndod.

 

Ffynnon Frothen, Llanfrothen fis Gorffennaf eleni.

 

CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC

 

 

Os ewch ar eich gwyliaur flwyddyn nesaf, cofiwch dynnu lluniau unrhyw ffynhonnau diddorol. Dyma Ffynnon Ddeclan, Ard Mr, rhwng Waterford a Chorc yn Iwerddon. Maen ffynnon fyw, gyda llawer o bererinion yn cyrchu ati, yn enwedig yn ystod y gwylmabsant ar y 24ain o Orffennaf.  

CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC

 Llygad y Ffynnon yw cylchlythyr Cymdeithas Ffynhonnau Cymru. Y golygydd yw Howard Huws, Bangor, a gellir gyrru unrhyw gyfraniad at y rhifyn nesaf ato golygydd@ffynhonnau.cymru erbyn 11.5.2019, os gwelwch yn dda. Gellir ei alw ar 01248 351503 neu 07870 797655.

Mae pob croeso i unrhyw un sydd diddordeb yn natur, hanes ac arwyddocd ffynhonnau Cymru ymuno r Gymdeithas. Y tl aelodaeth yw 10 y flwyddyn i unigolion, 15 i deulu, ac 20 i gorfforaeth; ac anogir pawb i dalu trwy archeb banc uniongyrchol, os gwelwch yn dda maen arbed cymaint o drafferth.

Er mwyn ymaelodi, neu adnewyddu aelodaeth, llanwch y ffurflen ar-lein yn http://www.ffynhonnaucymru.org.uk/ffurflen_aelodaeth.htm a gyrrwch hi at Gwyn Edwards yn trysorydd@ffynhonnau.cymru, neu cysylltwch Gwyn neu unrhyw swyddog arall yn uniongyrchol.  

Cofiwch fod l-rifynnau 1-40 Llygad y Ffynnon yn awr ar gael ar gryno-ddisg. Maen drysorfa o wybodaeth ynghylch ffynhonnau ein gwlad, a hynny am ddim ond 6.50c. Er mwyn archebu copi, cysylltwch Dennis Roberts yn Llygad_y_Ffynnon@btinternet.com.

Cofiwch hefyd am WEFAN Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn www.ffynhonnau.cymru, neu gallwch ein canfod tan Ffynhonnau.Cymru. Mae yno doreth o wybodaeth, gan gynnwys manylion ffynhonnau unigol, copau o l-rifynnau Llygad y Ffynnon, manylion a hanes y Gymdeithas, a ffurflen ymaelodi ar-lein.

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA

IN HOLL DDARLLENWYR NI!

CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC CFfC

Home Up