Home Up

Aberangell

 

O GWMPAS Y FFYNHONNAU

FFYNNON BYSEIRI

Mae Ffynnon Byseiri ychydig lathenni i’r gogledd o Aberangell (SH8410) ar y ffordd gefn i Aberangell. Ar y garreg uwchlaw’r ffynnon ceir y geiriau

 FFYNNON BYSEIRI (PWLL SEIRI)

YN DDIBETRUS RHODDODD DDIOD

Diolch i Joe Arwel Hughes, Yr Wyddgrug, am y llun a lleoliad y ffynnon. Tybed a oes gan un ohonoch fwy o wybodaeth amdani?  Byddai’n dda cael mwy o’i hanes.  

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 36 Haf 2014

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcffccffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcffc

Home Up