Home Up

Yn ardal Llanfaches a Llanfair Iscoed mae nifer o ffynhonnau diddorol. Un ohonynt yw Ffynnon Brideswell.Roedd yn arferiad i ferched fynd at y ffynnon yng nghoedwig Brideswell ar ddydd eu priodas a thaflu pin iír dŵr. Byddai hyn yn sicrhau lwc dda.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 28 Haf 2010

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

Home Up