Home Up

BEDDGELERT

PYTIAU DIFYR... PYTIAU DIFYR...PYTIAU DIFYR

BEDD GELERT- ITS FACTS, FAIRIES & FOLK-LORE gan D.E. Jenkins 1899

 

Maer awdur yn sn am Ffynnon y Priordy (SH 5948) ym Meddgelert ar dudalen105.Cysegrwyd y priordy ir Santes Fair a nepell or pentref roedd ffynnon wedi ei neilltuo i ddefnydd y mynachod, a thrwy ei dŵr byddent yn gwneud gwyrthiau o iachau.

 

Wrth ddisgrifio Cwm Diffwys ar dudalen 133 maen disgrifio Ffynnon Owain Glyndŵr:

 

 Nepell or fan lle mae dŵr yn tarddu or ddaear mae pwll bychan a elwir yn Ffynnon Owain Glyndŵr. Dywedir mai dymar fan lle cafodd Owain ddŵr iw yfed yn ddyddiol yn ystod y chwe mis y bun cuddio yn yr ardal hon.

 

Ar dudalen 225 ceir hanes am drysor mewn ffynnon ar Ddinas Emrys.

 

Roedd gweision Hafod y Porth yn cywain gwair ar Ddinas Emrys un prynhawn heulog braf. Aeth un ohonynt at y ffynnon a gwthio coes ei gribyn i mewn iw gwaelod. Wrth daror graig gallai glywed sŵn fel darnau o arian yn tincian. Ceisiodd gael gafael ar yr arian a dechreuodd godi cerrig or ffynnon. Yr eiliad honno daeth corwynt i lawr or tir uchel a chenlli o law iw ddilyn. Rhedodd pawb i lawr ochr ogleddol y mynydd ond erbyn iddynt gyrraedd Maes yr Efail roedd yn haul braf ac nid oedd diferyn o law iw weld ar y ddaear. Cymaint oedd dychryn y gweithwyr fel y gwrthododd pawb fynd yn l ir cae gwair a bu rhaid ir ffermwr droi ei anifeiliaid iddo er mwyn bwytar gwair.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 27 Haf 2004

cffccffccfcffcffccffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcffcffccffccffccffccffccffccffccffccfcffccffc

 

Home Up