Home Up

CAERWYS

 

Ffynnon Fihangel

yn ddiweddar nodwyd ei bod bron yn amhosib mynd at Ffynnon Fihangel yng Nghoed Maesmynan ar gyrion Caerwys. Yn y gorffennol arferid bedyddio unigolion yn y ffynnon ei hun. Yn fwy diweddar cludwyd dŵr o’r ffynnon i’r eglwys ar gyfer bedyddio a parhaodd yr arferiad tan y Rhyfel Byd Cyntaf. Credid yn lleol fod rhinweddau gwyrthiol i’r dŵr a allai wella llygaid poenus a chodi defaid oddi ar ddwylo. Gallai yfed y dŵr buro’r cyfansoddiad a rhoi adnewyddiad iechyd i’r claf. Mae’r ffynnon ei hun mewn cilfach goediog a’r dŵr yn codi o’r graig ac yn syrthio i bwll bychan islaw iddi. Mae olion adeiladau o’i chwmpas. Mae Cyngor Tref Caerwys am ofyn i berchennog stad Coed Maesmynan ei helpu i ailagor y fynedfa at y ffynnon. Mae cYmdeithas Ffynhonnau Cymru wedi cael gwahoddiad i gyfarfod â’r cyngor i drafod dyfodol y ffynnon.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 6 Haf 1999

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

Home Up