Home Up

CAPELCELYN

SH 848 481

 

ANNWYL OLYGYDD…

Rwyf wedi bod yn gwneud peth ymchwil i ffynnon leol ond heb gael fawr o lwc hyd yma. Fe’i nodir ar y map fel chalybeate and sulphur. Nid oes sôn amdani yn The Holy Wells of Wales gan Francis Jones. Mae fy ngŵr yn cofio’r ffynnon flynyddoedd yn ôl pan arferai fynd a’r ceffylau drosodd i Ysbyty Ifan i’r efail. Mae rhwng Ty Nant a Chefn Gwyn. Ei chyfeirnod map yw SH 848 481.

Tybed a all rhai o’ch darllenwyr fy helpu? Hoffwn wybod faint o ffynhonnau ‘chalybeate and sulphur’ sydd yna yng Nghymru. Sut mae’r mwynau’n casglu yn y dwr? A oes enw i’r ffynnon arbennig yma?

Yn obeithiol,

Audrey Jones, Capelcelyn, Bala.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 4 Haf 1998

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcffccffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcffc

Home Up