Home Up

CAPEL GARMON

GER LLANRWST

 

YMATEB Y CYNGHORAU CYMUNED 

LLANRWST: Nid oes ffynnon yng Nghapel Garmon erbyn hyn ond ers talwm roedd pistyll yng nghanol y pentref a arferai gyflenwi anghenion y trigolion.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 4 Haf 1998

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcffccffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcffc

Home Up