Home Up

Cemais

 

Chwedl Ffynnon Frynach

 

Mae Gerallt o Gymru yn adrodd chwedlau ynghylch digwyddiadau rhyfeddol yn ardal Cemais, gogledd Sir Benfro. Un ynghylch bwyta llanc o’r enw Seisyllt Esgair-hir gan lu o frogaod, ac un arall ynghylch bwyta dyn gan lygod mawrion. Yna’r chwedl ganlynol:             

“Hefyd yn yr un farwniaeth, yn oes Henri’r Cyntaf, rhybuddiwyd tirfeddiannwr cefnog,

ag iddo dŷ ym mhen mwyaf gogleddol y Preselau, am dair noson yn olynol gan

freuddwydion y canfyddai, pe rhoddai ei law o dan garreg a grogai uwchben tarddell

fyrlymus gerllaw, o’r enw Ffynnon Frynach [Bernacus], y canfyddai yno dorchau aur,

felly aeth y trydydd diwrnod, ond derbyniodd, yn hytrach, anaf marwol gan wiber.”

Fe’ch rhybuddiwyd!

LLYGAD Y FFYNNON   Rhif 47 Nadolig 2019

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up