Home Up

 Cilfynydd 

 

Annwyl Olygydd

Mae gen i gof plentyn fod yna ffynnon o ddŵr oer iawn ar ochr mynydd Eglwysilan, a ninnau'n blant, wrth gerdded o Gilfynydd dros y mynydd i gyfeiriad Senghennydd, yn cyrchu ati i yfed y dŵr. Doedd dim o'i chwmpas na neb yn gofalu amdani. Ein henw ni arni oedd Paddy's Well. Chlywais i erioed enw Cymraeg arni, a chan' mod i o'r ardal ers amser, a'r Rhyfel a brwydr El Alamein wedi fy ngadael yn analluog i droedio'r lleiaf o'r bryniau, wn i ddim byd o'i hanes bellach.

Rwy'n cofio pan oedd fy mam ar ei gwely angau, ddechrau 1939, iddi ddweud yng nghlyw hen gyfaill i ni y carai flasu llymaid o ddŵr o Paddy's Well, ac aeth hwnnw i fyny, ac yntau mewn oedran teg ei hun, bob cam i mofyn llond potel iddi.

D. Gwyn Jones.                                                                         

Yr Eglwys Newydd, Caerdydd.

(Ceir hanes tebyg am hen wraig ar ei gwely angau yn gofyn am ddŵr o Ffynnon Wyddelan, Dolwyddelan. Gol.)

LLYGAD Y FFYNNON  Rhif 9  Nadolig  2000

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcffccffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcffc

Home Up