Home Up

CILMERI

 

FFYNNON LLYWELYN

Mae'r ffynnon i'w gweld wrth fynd i lawr ochr dde'r bryn lle saif y gofgolofn. Buom yn ymweld â'r ffynnon rai blynyddoedd yn ôl gan sylwi ar ei chyflwr gwael. Yn ddiweddar fe'i hadnewyddwyd mewn modd addas a diogel ac mae'n werth ymweld â hi. Bellach mae arwydd yn arwain ymwelwyr at y ffynnon, a gratin haearn wedi ei osod drosti. Rhoddwyd arysgrifen bwrpasol wedi ei rhoi arni hefyd. Mae'n nodi mai yn y ffynnon hon y golchwyd pen Llywelyn ap Gruffydd wedi iddo gael ei ladd. Wrth ymweld â'r ffynnon, ym mis Awst 2000, gwelwyd fod darnau o arian ar ei gwaelod a hynny'n arwydd fod ymwelwyr wedi bod yno'n ddiweddar. I ni, fel cenedl, mae hon yn ffynnon gysegredig. Dyma fan ein geni. Hefyd mae'n cadw'n fyw yr hen gyswllt Celtaidd a fu gynt rhwng cwlt y pen a'r ffynnon.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 10 Haf 2001

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

Home Up