Home Up

CREIGIAU

 

Heb Ddŵr, Heb Ddim

 Ffynhonnau Caerdydd ar Cylch

     Robin Gwyndaf

 

(Rhan o darlith a draddodwyd ym Mhabell y Cymdeithasau yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd,

7 Awst 2018. Cadeirydd: Eirlys Gruffydd-Evans; Trefnydd a Chyfieithydd: Howard Huws.)

 

Ffynnon Dwym

Ffynnon Dwym, Creigiau

Bu Don Llywelyn, yr hanesydd cymwynasgar o Ben-tyrch, mor garedig rhoi mwynglawdd o wybodaeth imi am ei fro ar ardaloedd cyfagos, megis Creigiau, Gwaelod y Garth, a Mynydd y Garth. Roedd Ffynnon Dwym, meddai, wedii lleoli yng Nghreigiau, lai na chan llath o dŷ to gwellt or un enw. (Gw. llun or tŷ sydd yn ei feddiant.) Maer tŷ wedi diflannu bellach, ond safai gynt ger y fynedfa ir hen chwarel carreg galch: Cwar Creigia, ble maer caeau chwarae heddiw.22

22.      Don Llewellyn, tystiolaeth lafar, Medi 2019

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 48 HAF 2020

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

 

Home Up