Home Up

CWM-Y-GLO

 

Hen Ffynnon Cwm-y-glo.

Ymddangososdd y gerdd ganlynol, Hen Ffynnon y Cwm yn un o rifynnau Ecor Wyddfa eleni. Yr awdur ywr Parch. Collwyn Morgan, a symudodd o Gwm-y-glo yn Arfon i fod yn Rheithor Penmorfa a Dolbenmaen ym 1899. Mae yng Nghwm-y-glo nifer helaeth o ffynhonnau a tharddellau, felly ni ellir dweud, ar hyn o bryd, at ba un yn union y cyfeiriar gerdd hon, os at unrhyw un neilltuol o gwbl. Rydym yn ddiolchgar i Dafydd Whiteside Thomas am ailgyhoeddir gerdd, ac i Geraint Jones, Trefor, am dynnu ein sylw ati. gol.  

Hen ffynnon loyw Cwmyglo,                                    Mae hon yn wyrth yn llaw ein Duw

O fron y llechwedd dardd,                                         I estyn dŵr ir dre,

Ai ffrydiau clir ar hyd y gro                                       Meddyges enwog yw ir byw

Bob amser arnom chwardd;                                     I iachus wellar lle;

Maen fendith uwch darfelydd dyn,                       Drwy rydwelaun glir a gln

I bawb o bobl y lle,                                                      Y daw in drysau ni;

Cyfrannu mae yn helaeth, un                                   Ar holl deuluoedd fawr a mn,

O roddion pennaf ne.                                                Au llon groesawant hi.

Croesawa hon y baban bach                                     Yng nghanol tymor haf-ddydd poeth

I fyd y dagrau i fyw;                                                     Mae ei hadfywiol rin

A than ei dyfroedd peraidd iach                              Yn nerthur gweithiwr hanner noeth

Cyflwynir ef i Dduw;                                                    I oddef gwres yr hin;

Gwasnaetha iddon llon o hyd,                               Maen disychedu pawb or bron,

Mewn adfyd, poen a hedd,                                       Cyfoethog a thylawd,

Drwy ddydd priodas addas fyd,                               Ar teithiwr blin wrth basio hon

Hyd ddydd iw roi mewn bedd.                                Ai drachtia yn ei rawd.

 

Bu llawer o ieuenctid llon                                          Pan dderfydd ffrydiau bryniau ban,

Au bron yn llawn o dn,                                            Ym mhoethder hir-ddydd haf,

Yn chwarae gynt o amgylch hon                              Ar holl ffynhonnau gylch y fan,

Gan seinio melys gn;                                                 Bydd hi yn ffrydion braf;

Ond fel darfyddair bwrlwm dŵr                             A phan bor ddaear hygar hon

Cyn cyrraedd min y lan,                                              Or bron gan rew yng nghlo

Aeth rhain cyn cyrraedd oedran gŵr,                   Yn rhydd y rhedai dyfroedd llon

I orwedd ger y Llan.                                                     I bawb o Gwmyglo.

LLYGAD Y FFYNNON   Rhif 46 Haf 2019

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up