Home Up

CYFARFOD Y  CYNGOR 2004

 Ond does golwg braf arnyn nhw! – Ken Lloyd Gruffydd,  Gwyn Edwards, Dewi Lewis, Emrys Evans, Howard Huws, Ann Williams, Jane Hughes .(Eirlys Gruffydd y tu ol i’r camera.) Bu’r cyfarfod yn festri Capel y porth, Porthmadog brynhawn dydd Gwyl Ddewi – ac mi ddaeth i fwrw glaw’n drwm yn union yr un fath a diwrnod ein cyfarfod blynyddol yn yr Eisteddfod yn Nhyddewi llynedd! Wel, pethau gwlyb yw ffynhonnau onid e.  Yn ystod y cyfarfod dymunodd y Cadeirydd, Dewi Lewis gael ei rhyddhau o’i swydd  ac etholwyd Howard Huws, fel  yr Is-gadeirydd i lenwi’r swydd. Diolch i Dewi am ei waith da a’i ymrwymiad i’r Gymdeithas ers 1996 a diolch i Howard am gymryd at y gwaith.

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

Cyngor 2006

PIGION O GYFARFOD Y CYNGOR – 19 Mawrth 2011

Cawsom gwmni ein Llywydd newydd, y Dr Robin Gwyndaf, yn y cyfarfod. Da oedd cael croesawi dau aelod newydd atom hefyd sef Miri Bill Jones a Dafydd Jones. Derbyniwyd ymateb sydyn, byr a chefnogol gan Archesgob Cymru, y Gwir Anrhydeddus Ddoctor Barry Morgan i’n cais am gymorth i ddiogelu ffynhonnau cysegredig sydd ar diroedd eglwysig. Cafwyd adroddiad byr gan Dennis Roberts yn dweud fod y gwaith o drosglwyddo ôl rhifynnau o Llygad y Ffynnon ar y we yn parhau.

Gan fod sawl

CYFARFOD CYNGOR Y GYMDEITHAS

Bydd y Cyngor yn cyfarfod yn festri Capel y Porth, Porthmadog am 2.00 ar brynhawn Sadwrn Mawrth 2ail. Bydd cofnodion Cyngor 2012 yn cyrraedd yr aelodau yn fuan.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 33 Nadolig 2012

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 cwyn wedi ei dderbyn ynglŷn â chynnal y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyn y ddarlith, penderfynwyd fel arbrawf eleni i’w gynnwys ar ôl yr anerchiad. Mae rhif yr aelodau yn aros o gwmpas y cant – cant a naw i fod yn fanwl. Yn ein Cyfrif Cyfredol mae £292.82 a £1866.43 yn y cyfrif Cadw.

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

DYDDIADAU I’W COFIO

Cyfarfod y Cyngor yn festri Capel y Porth, Porthmadog, am 2.00 o’r gloch prynhawn Sadwrn Mawrth 24ain Darlith flynyddol Cymdeithas Ffynhonnau Cymru ar faes Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg dydd Mawrth, Awst 7fed am 1.00 0’r gloch.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 31 Nadolig 2011

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CYFARFOD CYNGOR Y GYMDEITHAS

Bydd y Cyngor yn cyfarfod yn festri Capel y Porth, Porthmadog am 2.00 ar brynhawn Sadwrn Mawrth 2ail. Bydd cofnodion Cyngor 2012 yn cyrraedd yr aelodau yn fuan.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 33 Nadolig 2012

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 

Home Up