Home Up

Ffynhonnau

Cymru

   Cyffredinol

Ardudwy, ffynhonnau

40

Bywyd, dŵr yn anhepgor ar gyfer 

15

Cadwch Gymrun Daclus

38

Deg ffynnon bwysicaf Cymru 

38

Dyffryn Conwy ar Glannau, ffynhonnau

34

Ffermwyr, ffynhonnau a

22

Ffilmio ffynhonnau

17

Ffiniau, ffynhonnaun dynodi

22

Ffynhonnau  Lles, prosiect

38

Penglog, yfed dŵr o

17, 27, 36, 37

Pennant, Thomas

26

Sancteiddrwydd ffynhonnau

15, 29 passim, 30

Sipsiwn, ffynhonnau a

41

Wellhopper

38, 40

Wellsprings

22, 24

 

Sir Aberteifi

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Afan

Llanafan, Aberystwyth 11 

Ffynnon Ddewi

Ffos y Ffin ger Aberaeron 11

 

Aberaeron 27

 

Henfynyw 12, 27

 

Llanddewibrefi 12

Ffynnon Dyffryn Tawel

Ystrad Fflur 11

Ffynnon Einon

Tregaron 7

Ffynnon Elwad

Tregaron 7

Ffynnon Fadog 

Penmorfa 12

Ffynnon Fair  

Llanfair Trefhelygen 16

 

Llangrannog 3, 7, 8, 12

 

Llangynllo 16

Ffynnon Ffraid

Swyddffynnon 1, 2, 7, 9* 17

Ffynnon Fihangel

Llanfihangel Genaur Glyn 36*

Ffynnon Garon

Tregaron 7*, 8, 9, 12, 17

Ffynnon Geitho

Llangeitho 27

Ffynnon Gloch

Llanarth 7, 8

Ffynnon Goch

Llynnoedd Teifi 11

Ffynnon Gorswgan

Llanilar  20*

Ffynnon Graig Goch

Aberystwyth 39

Ffynnon Groes

Llangrannog 12

Ffynnon Gybi

Llangybi 1, 2*, 3, 12, 17* 29

Ffynnon Gymmyrch

Aberystwyth 39

Ffynnon Leucu     

Llanwenog 10

Ffynnon Llygaid     

Ystrad Fflur 11 

Ffynnon Meredith

Llanbadarn Fawr 36*

Ffynnon Mitchell   

Cwmystwyth 11

Ffynnon Non         

Llan-non 12

Ffynnon Oer         

Capel Seion, Aberystwyth 11

Ffynnon Plas Gogerddan

Aberystwyth 24* 

Ffynnon Rinweddol        

Aberaeron 16

Ffynnon Sanctaidd         

Gw. Ffynnon Fihangel

Ffynnon Twlc yr Hwch    

Aberystwyth 39

Ffynnon Waedog  

Gw. Ffynnon Fadog

Ffynnon Wenog    

Llanwenog 10, 12

Ffynnon y Brodyr

Llanwenog 10, 12

Ffynnon y Cymundeb     

Gw. Ffynnon Geitho

Ffynnon y Ddl Gam      

Llanddewibrefi 12

Ffynnon y Gors    

Llangeitho 12

Ffynnon y Pererinion      

Llangwyryfon 12

Ffynnon y Pererinion

Gw. Ffynnon Geitho

Ffynnon y Santes Ffraid 

Llan-non 12

Ffynnon y Saint    

Gw. Ffynnon Geitho

Ffynnon yr Ancr   

Aberystwyth 39

Ffynhonnau Trisant        

Pontarfynach  31

Hen Ffynnon y Pentre

Taliesin  20

 

Sir Benfro

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Brynach

Llanfair Nantgwyn 27

Ffynnon Cwm-glas

Llanfyrnach 26

Ffynhonnau Cwmwdig

Berea 22*

Ffynhonnau Deilo

Llandeilo Llwydiarth 12

Ffynhonnau Fair

Cas-mael 38

Ffynhonnau Gapan

Llanllawer 12, 22, 27

Ffynhonnau Gawen / Gofan /  Govan

Bosherton 9, 27

Ffynhonnau Non

Tyddewi 12, 22, 27,  30*

Ffynhonnau Priordy'r Pill

Aberdaugleddau 11

Ffynhonnau Samson

Llangolman  27

Ffynnon Tomlyn

Cas-mael 38

Ffynnon Wern

Cas-mael 38

Ffynnon yr Offeiriad

Arberth 4

Ffynhonnau Wnda

Llanwnda 27

Nant y lake

Gw. Ffynnon Tomlyn

 

 

Sir Drefaldwyn

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Armon

Llanfechain 3*, 18, 20

Ffynnon Cadfarch

Penegoes, Machynlleth 13

Ffynnon Coed y Llan

Llanfyllin 11

Ffynnon Darogan

Meifod 26

Ffynnon Dudur

Darowen 41

Ffynnon Dydecho

Cemaes 14*, 22

 

Y Foel 12

Ffynnon Ddu

Y Foel 12

Ffynnon Fair

Llanfair Caereinion 11, 12, 17

Ffynnon Fyllin

Gw. Ffynnon Coed y Llan

Ffynnon Gadfan

Llangadfan 12, 14

Ffynnon Glanbrogan

Llanfechain 20

Ffynnon Idloes

Llanidloes 24

Ffynnon Rhigos

Y Foel 12

Ffynnon y Cae Mawr

Llanfechain 20

Ffynnon y Clawdd Llesg

Meifod 13*, 14, 26

Ffynhonnau Llanfair Caereinion

Llanfair Caereinion 15

Ffynhonnau Madog / Maddox

Llanfair Caereinion 11, 12

Ffynhonnau mewn cartrefi

Llangadfan 4

 

 

Sir Ddinbych

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Armon

Llanarmon-yn-Il 19

Ffynnon Bedr

Rhuthun 21

 

Gresffordd 22

Ffynnon Cae Gwynfynach

Rhuthun 39

Ffynnon Cefnmaenllwyd

Gwyddelwern 33

Ffynnon Cwm Ffynnon

Gweler Ffynnon Ddogmael

Ffynnon Degla

Llandegla 10*, 26

Ffynnon Drillo

Llandrillo-yn-Rhos 8, 26, 30, 35*, 41

Ffynnon Dudur

Llanelidan  10, 41

Ffynnon Ddigain

Llangernyw 4, 5

Ffynnon Ddogfan

Gweler Ffynnon Ddogfael

Ffynnon Ddogfael

Llanrhaeadr-ym-Mochnant 33

Ffynnon Ddu

Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch  22

Ffynnon Ddyfnog

Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch 1*, 10, 21*, 26, 30*, 31, 32

Ffynnon Elian

Llanelian-yn-Rhos 10, 11, 12, 15, 26, 26, 28, 29, 34*, 35*

Ffynnon Fair Fagdalen

Cerrigydrudion 8, 14, 21*

Ffynnon Farchell

Dinbych 9

Ffynnon Fwrog

Llanfwrog 40

Ffynnon Gemig

Llansansir 1*, 4, 5*, 6, 7*, 25, 26

Ffynnon Gynfran

Llysfaen 6, 12, 34*, 35*

Ffynnon Gynhafal

Llangynhafal 21*

Ffynnon Hen

Dinbych 10

Ffynnon Ifan

Cerrigydrudion 18

Ffynnon Jiwbil

Ysbyty Ifan 39

Ffynnon Meirchion

Henllan 22

Ffynnon Newydd

Llanrwst 34*

Ffynnon Pen Lladdfa Fain

Ysbyty Ifan 31

Ffynnon Pump Cwrt

Rhuthun 39

Ffynnon Rhydonnen

Llanychan 33

Ffynnon Sara

Derwen 10*, 15, 21*, 20, 41

Ffynnon Sir

Gweler Ffynnon Gemig

Ffynnon Tŷ Nant

Ysbyty Ifan 28, 31*

Ffynnon Wnnod

Llangwm 3*

Ffynnon y Cneifiwr

Ddinbych 22

Ffynnon y Fuwch Frech

Llansannan 1

Ffynnon y Pasg

Llanelidan 21

Ffynnon y Priody

Rhuthun 39

Ffynhonnau Ysbyty Ifan

Ysbyty Ifan 4

Pyllau Pwll

Gweler Ffynnon Sara

 

Sir Faesyfed

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Fair  Pyllalai. 29*
Ffynnon Geiniog Llansanffraid Cwmdeuddwr 31
Ffynnon Sant Rhyd-y-sarnau 29

 

  Sir Feirionnydd

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Badarn

Tŷ Cam 32

Ffynnon Badrig

Dyffryn Ardudwy 40

Ffynnon Beuno

Gwyddelwern 21

 

Y Bala 2*, 3, 7, 8, 10*, 13*, 14, 17, 18*

Ffynnon Bryn Glas

Trawsfynydd 35

Ffynnon Bryn-gwyn

Llanegryn 20

Ffynnon Brynhyfryd

Trawsfynydd 35

Ffynnon Byseiri

Aberangell 36*           

Ffynnon Bryn Uchaf

Llanymawddwy 14

Ffynnon Cadlad

Llanegryn 20

Ffynnon Cleini

Dolgellau 24

Ffynnon Cnidw / Cnydiw

Gw. Ffynnon Gwenhudw

Ffynnon Cors Ddolgau

Dyffryn Ardudwy 40

Ffynnon Crwclis / Croglys

Trawsfynydd 22, 35

Ffynnon Dydecho

Llanymawddwy 6, 14

Ffynnon Enddwyn

Llanenddwyn 9, 40*

Ffynnon Erwddwr

Trawsfynydd 22, 35, 40

Ffynnon Fael a Sulien

Gweler Ffynnon Sulien

Ffynnon Fair

Dolgellau 20*, 21*, 23, 24*, 25

Ffynnon Fawr

Dinas Mawddwy 14

Ffynnon Fihangel

Ffestiniog 2, 5, 7, 8

Ffynnon Gwenhudw / Gwenhydiw

Dolgellau 11, 20, 24

Ffynnon Las

Trawsfynydd 35

Ffynnon Llannerch-y-nant

Llanegryn 20

Ffynnon Llawr Dolserau

Llanfachreth 19*, 24

Ffynnon Llwybr Cul

Trawsfynydd 35

Ffynnon Llygad Ych

Llanegryn 20

Ffynnon Llygaid

Dolgellau 24

Ffynnon Oer

Cwm Dyniewyd, Dinas Mawddwy 14

Ffynnon Owain Glyndŵr

Beddgelert 27

Ffynnon Rewllyd

Trawsfynydd 35

Ffynnon Rhiwr Cawr

Dinas Mawddwy 14

Ffynnon Sulien

Corwen 5, 21

Ffynnon Tŷ Celyn

Llanegryn 20

Ffynnon Tyddyn Mawr 

Dyffryn Ardudwy 40

Ffynnon Wyddor

Gweler Ffynnon Erwddwr

Ffynnon y Berwe

Llanegryn 20

Ffynnon y Bywyd

Cwm Moch 20, 27

Ffynnon y Cae Gwyn

Dinas Mawddwy 14

Ffynnon y Capel

Llanfachreth 19*, 24

 

Llanfihiangel y Traethau 22

Ffynnon y Cwpan Haearn

Ystd Nannau, Dolgellau 11

Ffynnon y Foel

Llanegryn 20

Ffynnon y Fron

Llanegryn 20

Ffynnon y Fuwch

Llanegryn 20

Ffynnon y Fynwent

Llanegryn 20

Ffynnon y Gaer

Dolgellau 24

Ffynnon y Gloch Felen

Corwen 5

Ffynnon y Gro

Dolgellau 24

Ffynnon y Gwylliaid

Bwlch y Groes, Dinas Mawddwy 14

Ffynnon y Murddwr

Gweler Ffynnon Fawr

Ffynnon y Rheithordy

Trawsfynydd 35

Ffynhonnaur Ynys

Talsarnau 40

Pistyll Brybwll

Llanegryn 20

Pistyll Tynycoed

Dinas Mawddwy 14

 

Sir Fn

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Crochan Llanddwyn

Ynys Llanddwyn 3

Ffynnon Allgo

Llanallgo 4, 7*, 17

Ffynnon Badell

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Badrig

Borthwen 14

 

Llanbadrig 14, 30

Ffynnon Berthlwyd

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Betws

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Bioden

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Bodelwyn

Llanfechell 14

Ffynnon Bryn Goronwy

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Bwlch

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Cerrigceinwen

Cerrigceinwen 5

Ffynnon Cerrigman

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Corwas

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Cyngar

Llangefni 4, 5, 6, 9, 10, 11

Ffynnon Dafaden

Ynys Llanddwyn 3

Ffynnon Dinas

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Ddwynwen

Ynys Llanddwyn 3, 30

Ffynnon Eilian

Llaneilian 14, 16

Ffynnon Faelog

Llanfaelog 30

Ffynnon Fair

Gw. Ffynnon Ddwynwen

Ffynnon Goch

Gw. Ffynnon Parc Mawr

Ffynnon Gorlas

Llaingoch 5

Ffynnon Gybi        

Caergybi 26, 30

 

Clorach 5, 6, 18, 30

 

Llannerch-y-medd 6, 17

Ffynnon Gyngar

Llangefni 4, 5, 6, 9, 10, 11

Ffynnon Jib

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Lord Boston

Gw. Ffynnon Parc Mawr

Ffynnon Llanbedr-goch

Llanbedr Goch11

Ffynnon Mechell

Llanfechell 14

Ffynnon Minffordd

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Oer

Mynydd Bodafon 9

 

Llanddona 24, 25

Ffynnon Padrig

Borthwen 14

 

Llanbadrig 14

Ffynnon Pant y Garn

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Parc Mawr

Penrhosllugwy 16*, 17*, 40*

Ffynnon Priordy

Llanerchymedd 6

Ffynnon Redifael

Penmynydd 7, 30

Ffynnon Rhosfawr

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Seiriol

Clorach 5

 

Penmon 30*

Ffynnon Tal-y-bont

Llanfechell 14

Ffynnon Trinculo

Llanfechell 14

Ffynnon Tros y Mynydd

Llanfechell 14

Ffynnon Tŷ Hen

Mynydd Mechell 14

Ffynnon Ty'n Ffynnon

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon Wenfaen

Rhoscolyn 27, 30

Ffynnon y Cawr

Gw. Ffynnon Eilian

Ffynnon y Drum

Mynydd Bodafon 9

Ffynnon y Wrach

Caergybi 26

Ffynhonnau Llanfair Pwllgyngyll

Llanfair Pwllgyngyll 24

Ffynhonnau Mynydd Gwyn

Mynydd Bodafon 9

Pwll Bragu

Mynydd Bodafon 9

Pwmp Dŵr

Llanddona 15

 

Sir Forgannwg

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Bethlehem

Llanwynno 13

Ffynnon Cefn Bryn (Ffynnon Fair)

Reynoldston 27

Ffynnon Daf

Eglwysilan 23*

Ffynnon dreio

Trenewydd yn Notais 41

Ffynnon Dwym

Llanwynno 13

Ffynnon Dyllgoed

Llanwynno 13

Ffynnon Ddewi

Llangyfelach 4

Ffynnon Fair

Pen-rhys 2*, 5, 10, 29, 30*, 33*, 34

Ffynnon Fair

Crugwyllt 29

 

Llanwynno 13

 

Reynoldston 27

Ffynnon Farug

Y Barri 29

Ffynnon Ffagan Sant

Sain Ffagan 10

Ffynnon Fforch Aman

Cwmllynfell 20

Ffynnon 'ger Y Groes'

Llanishen 4

Ffynnon ger Marcroes

Marcroes 27

Ffynnon ger Pen-y-bont ar Ogwr

Pen-y-bont ar Ogwr 27

Ffynnon Gwynno

Gw. Ffynnon Wynno

Ffynnon Illtud

Llanwynno 13

Ffynnon Ioan

Y Drefnewydd y Notais 27

Ffynnon Lan a Phenrhiwceibr

Llanwynno 13

Ffynnon Llangynydd

Llangynydd 8*

Ffynnon Nicholas

Llanwynno 13

Ffynnon Pen-twyn Isaf

Llanwynno 13

Ffynnon Wynno

Llanwynno 13

Ffynnon y Cefn

Llanwynno 13

Ffynnon y Drindod

Llanilltud yng Ngŵyr 5

Ffynnon y Fanhalog

Llanwynno 13

Ffynnon y Fil Feibion.

Llangyfelach 4

Ffynnon y Forwyn

Gw. Ffynnon Fair Llanwynno

Ffynnon y Forwyn Fair Fendigaid

Gw. Ffynnon Fair Crugwyllt

Ffynnon y Gellidawel

Berw Taf 13 

Ffynnon y Gigfran

Llangynydd 8

Ffynnon y Glog

Llanwynno 13

Ffynnon y March

Llanwynno 13

Ffynnon y Santes Ann

Llanfihangel y Bont-faen 34*

Llygad y Cyffylogiaid

Gw. Ffynnon Nicholas, Llanwynno

Paddys Well

Cilfynydd 9

 

  Sir Frycheiniog

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Cwm-twrch

Cwm-twrch 1*

Ffynnon Lywelyn

Cilmeri 10*

Ffynnon Maen Du

Aberhonddu 22*

Ffynnon Rinweddol

Trelech 6

Ffynnon y Brandi

Crai  12, 13

Ffynnon y Cwar

Cwmgedd 12

Ffynnon y Priordy

Aberhonddu 6, 22*

 

Sir Fynwy

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Bridewell

Llanfaches 28

Ffynnon Angoeron

Mamheilad 16, 28*

Ffynnon Ann

Gw. Ffynnon Rinweddol

Ffynnon Bedr

Llanarth Fawr 16

Ffynnon Chwilgrug

Magwyr 28*

Ffynnon Ddu

Goetre 29

Ffynnon Dewdrig

Matharn 16

Ffynnon Ffraid

Ynysgynwraidd 16

Ffynnon Gofer

Llanofer 16

Ffynnon Gybi

Llangybi 16

Ffynnon Illtud

Llanhiledd 28

Ffynnon Isw

Patrisw 29

Ffynnon Meurig

Matharn 16

Ffynnon New Inn

Cross Ash 22*

Ffynnon Oer

Basalaeg 27

Ffynnon Ofuned

Gw. Ffynnon Angoeron

Ffynnon Rinweddol

Tryleg 6, 16, 22*, 33*

Ffynnon Rufeinig

Gw. Ffynnon Angoeron

Ffynnon Wen

Gw. Ffynnon Illtud

Ffynnon y Cae Cul

Goetre Fawr 28, 29

Ffynhonnau Llandeilo Bertholau  

Llandeilo Bertholau 16

Naw Ffynnon Coed Gwent

Llanfair Iscoed 28

 

Sir y Fflint

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Asa

Dyserth 26

 

Cilcain/Cwm/Yr Wyddgrug 41

Ffynnon Beili

Yr Wyddgrug 41

Ffynnon Beuno

Treffynnon  21, 32

 

Tremeirchion 31

Ffynnon Bodelwyddan

Bodelwyddan 22*

Ffynnon Castell Rhuddlan

Rhuddlan 13

Ffynnon Cyff

Licswm 8

Ffynnon Chad

Hanmer 18, 20, 30, 32*

Ffynnon dreio

Cilcain 41

Ffynnon Dysilio

Yr Wyddgrug 11*, 18*

Ffynnon Ddu

Caergwrle 23

Ffynnon Fair

Is-coed 25, 31, 32

 

Rhuddlan 1*

 

Wigfair, Llanelwy 2, 8, 10, 26, 31*

Ffynnon Fedw

Caerwys/Tremeirchion 22

Ffynnon Fihangel

Caerwys 6, 22

 

Cilcain 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 23, 41

Ffynnon Gatrin

Yr Wyddgrug 41

Ffynnon Groyw

Ffynnongroyw 41*

Ffynnon Gwenfrewi

Treffynnon 1, 22*, 23, 25, 26, 26, 29, 30*,41

Ffynnon Leinw

Cilcain 26, 41

Ffynnon Maes Garmon

Yr Wyddgrug 41

Ffynnon Modlen

Flint  32

Ffynnon Penyffrith

Nannerch 10

Ffynnon yr Ysbryd

Yr Wyddgrug 36

Ffynhonnau Halwynog

Caergwrle 26

 

Sir Gaerfyrddin

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Antwn

Llansteffan 8*, 18*, 27, 36, 37*

Ffynnon Beca

Dre-fach 18

 

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon Beder

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon Blaen

Henllan Amgoed ger Hendy-gwyn, 10

Ffynnon Cae Person

Llanddarog 10

Ffynnon Capel

Llangeler a Phenboyr  11  

Ffynnon Capel Begewdin

Porthyrhyd, Llanddarog 8, 9, 29

Ffynnon Capel Herbach

Porthyrhyd, Llanddarog 9, 29

Ffynnon Capel Isaf

Maenordeilo 37*

Ffynnon Castell Carreg Cennen

Trap 8, 36

Ffynnon Christmas

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon Cybyddion

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon Ddyfan

Llandyfan 8, 36

Ffynnon Dafolog

Llansteffan 36

Ffynnon Deilo

Llandeilo Fawr 10, 11, 17, 37*

 

Nantgaredig 10

Ffynnon Diolch i Dduw

Llan-non 37*

Ffynnon Dudur

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon Dwrog

Llanddarog 11, 29

Ffynnon Dybe

Llandybe 8

Ffynnon Dderw

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon Elen

Cydweli 8

Ffynnon Elli

Llanelli 8, 27

Ffynnon Fair

Cydweli 37

 

Llangeler a Phenboyr 11, 36

Ffynnon Fihangel

Cydweli 8

Ffynnon Fil Feibion

Dinefwr  18

Ffynnon Frynach

Llanboidy 8

Ffynnon Fforch Aman

Cwnllynfell 20

 

Dyffryn Aman 20

Ffynnon Floiddast

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon Ffosanna

Cynwyl Elfed 18

Ffynnon Ffraid

Llangeler a Phenboyr  11

 

Llan-non 12

Ffynnon Geler

Llangeler a Phenboyr 11,  36

Ffynnon Gellionnen

Dyffryn Aman 20

 

Penrhiw-fawr 20

Ffynnon Gwenlais

Llandybe 10

Ffynnon Gwyddfaen

Llandyfn 10, 15*, 17, 30*, 37*

Ffynnon Herbach

Llanarthne 8   

Ffynnon Hiraeth

Henllan Amgoed ger Hendy-gwyn, 10

Ffynnon Iago

Henllan Amgoed ger Hendy-gwyn, 10  

Ffynnon Llanwrtyd

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon Llawddog

Llangeler a Phenboyr 11, 36

Ffynnon Lluan

Gorslas 8

Ffynnon Nant y Rhibo

Dinefwr  18

Ffynnon Non

Llan-non 18, 37*

Ffynnon Nonni

Llanllwni   11

Ffynnon Olbri

Llan-y-bri  8

Ffynnon Rhosynnau

Llansteffan 36

Ffynnon Sanctaidd

Llanddarog 8

Ffynnon Sant Clare

Llanarthne 8

Ffynnon Stockwell

Bro Cydweli 8

Ffynnon Sul

Bro Cydweli 8, 18

Ffynnon Sych

Llansteffan 36

Ffynnon Twrog

Gw. Ffynnon Dwrog uchod.

Ffynnon Wichell

Llangeler a Phenboyr 11, 34*

 

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon Y Cawr

Gorslas 8

Ffynnon y Forwyn

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon y Geulan (Goulan) Ddu

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon y Pistyll

Llandyfeiliog 18

Ffynnon y Rhos

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon y Sul

Bro Cydweli 8

Ffynnon Yorath

Llanarthne  8 

Ffynnon yr Orfa

Llangeler a Phenboyr 11

Ffynnon Ystyffan Sant

Llansteffan 17

Ffynhonnau (enw fferm)

Yr Hendy-gwyn 10

Ffynhonnau Llanpumsaint

Llanpumsaint 38

Pistyll Dewi

Llanarthne 8, 37

 

Sir Gaernarfon

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Adwy Ddaugae

Llanrug 35

Ffynnon Aelgerth

Llanberis 25*

Ffynnon Aelhaearn

Llanaelhaearn 4, 5, 24*

Ffynnon Aelrhiw

Rhiw 17, 20, 24, 31, 38*

Ffynnon Allt Salem

Pwllheli 12

Ffynnon ar Ddinas Emrys

Beddgelert 27

Ffynnon Arian

Mynytho 29

Ffynnon Bach

Gw. Ffynnon Mihangel

Ffynnon Baglau

Enlli 4

Ffynnon Barfau

Enlli 4

Ffynnon Bartlett

Tremadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Baxter

Pwllheli 12

Ffynnon Bedr

Llanbedrycennin 14*     

Ffynnon Beris

Nant Peris 26*  

Ffynnon Beudyr Ychain

Porthmadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Beuno

Clynnog Fawr 4,17,18, 25, 26, 26, 32, 33*, 34*, 37, 39*

 

Gwredog 20

 

Pistyll 13*

Ffynnon Bron Llwyd

Gw. Ffynnon Saint, Rhiw

Ffynnon Bron y Gadair

Pentrefelin (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Brynmelyn

Porthmadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Bryn y Garth

Porthmadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Cae Coch `

Trefriw 18, 34*, 41

Ffynnon Cae Dŵr

Enlli 4

Ffynnon Carreg

Enlli 4

Ffynnon Carreg Samson

Porthmadog  11

Ffynnon Carreg y Felin

Pentrefelin (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Cawdraf

Aber-erch 18

Ffynnon Cegin Arthur

Llanddeiniolen 3*,4, 9, 24, 26,36

Ffynnon Cefn Cyfanedd

Porthmadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Cefn y Meysydd Isa

Pentrefelin (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Cil y Llidiart

Tremadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Clawdd Llwyd

Llanrug 35*

Ffynnon Conion

Rhiw 9

Ffynnon Corlan y Geifr

Tremadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Corn

Enlli 4

Ffynnon Dalar

Enlli 4

Ffynnon Defaid

Enlli 4

Ffynnon Dolysgwydd

Enlli 4

Ffynnon Dudno

Llandudno 1, 2, 3

Ffynnon Dudwen

Llandudwen  5*, 24, 28*, 31, 33*

Ffynnon Ddeiniol

Bangor 4, 12, 21, 30, 38

 

Llanddeiniolen 21

 

Pentir  21

Ffynnon Ddeiniolen

Llanddeiniolen 21, 26

Ffynnon Ddiarana

Enlli 4

Ffynnon Ddiog

Pentrefelin  (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Ddunawd

Pentrefelin  (Ardal y Gest) 19, 20

Ffynnon Engan

Llanengan 15, 18, 24, 41*

Ffynnon Eidda

Ysbyty Ifan 15

Ffynnon Eisteddfa

Pentrefelin  (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Elan

Dolwyddelan 20, 23, 31, 33*, 35, 36, 38*

Ffynnon Fach

Bwlch Gorddinan, Dolwyddelan 27

Ffynnon Faglan

Llanfaglan 4, 32*, 33*

Ffynnon Fair

Aberdaron 4,15,18

 

Bryncroes 17

 

Llanfair-is-gaer 4, 7, 8, 11

 

Llanrhos   3, 31*, 35*,  36*

 

Nefyn  1, 4, 22*

Ffynnon Felin Fach

Pwllheli  41

Ffynnon Fron Olau

Llanrug 35*

Ffynnon Fyw

Mynytho 10*, 15, 17, 19*, 20*, 24, 29, 38*, 41*

 

Pentrefelin (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Galchog

Llandudno 2

Ffynnon Gaseg

Llandudno 2

Ffynnon Gelynnin

Llangelynnin 22*, 34*

Ffynnon Gwynwy

Llangelynnin 34*      

Ffynnon Gybi

Llangybi 7, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 39*

Ffynnon Helen

Caernarfon 4, 26

Ffynnon Hendre Creuddyn

Cyffordd Llandudno 34*   

Ffynnon Hywel

Dolwyddelan  26*

Ffynnon Ioan

Gw. St Johns Well

Ffynnon Iocws

Pwllheli 25*

Ffynnon Isaf

Porthmadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Ln Cei

Porthmadog 11

Ffynnon Ln'berch

Pwllheli 12

Ffynnon Lleuddad

Tudweiliog 31

Ffynnon Lidiart yr Ysbyty

Tremadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Llygaid

Llandudno 2

Ffynnon Llywarch

Trefriw 15

Ffynnon Marl

Cyffordd Llandudno 32*   

Ffynnon Mihangel

Bwlch Gorddinan, Dolwyddelan 21, 24*, 27

Ffynnon Moel-y-gest

Porthmadog 11

Ffynnon Nant Adda

Porthmadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Nant Gadwan

Rhiw 9

Ffynnon Odliw

Glynllifon 4

Ffynnon Offeiriad

Dolwyddelan 15, 24

Ffynnon Owain Rolant

Enlli 4

Ffynnon Owain Glyndŵr

Beddgelert 27

Ffynnon Pant

Llanrug 35*

Ffynnon Pant Gwyn

Waunfawr 7, 8

Ffynnon Penlan (Pwmp y Dref)

Pwllheli 12

Ffynnon Penllech

Tudweiliog 4

Ffynnon Penrhynheli

Tremadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Penymynydd

Llandudno 2

Ffynnon Powell

Llandudno 2

Ffynnon Redyw

Llanllyfni 7, 17, 18

Ffynnon Rofyr

Rhiw 9

Ffynnon Rufeinig

Llandudno 2

Ffynnon Sadwrn

Llandudno 2

Ffynnon Saint

Aberdaron  4, 9

Ffynnon Saint

Rhiw 8*, 9

Ffynnon Sarn y Felin

Aberdaron 8*, 9

Ffynnon Sgifftan

Pwllheli 12

Ffynnon Stryd y Farchnad

Pwllheli 12

Ffynnon Tai Morfa

Pwllheli 12

Ffynnon Talcymerau Bach

Pwllheli 12

Ffynnon Tanradell

Enlli 4

Ffynnon Tan-y-clawdd

Pwllheli 12

Ffynnon Tan-y-clogwyn

Pentrefelin (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Troed yr Allt;

Pwllheli 12

Ffynnon Tŷ Coch

Pentrefelin (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Tyddyn Adi

Morfa Bychan (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Tyddyn Engan

Morfa Bychan (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Tyddyn Eithin

Borth y Gest (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Tyddyn Iolyn

Pentrefelin (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Tyn Llwyn

Llanrug 35

Ffynnon Uchaf

Porthmadog (Ardal y Gest) 19 

 

Enlli 4

Ffynnon Waen Cristin

Enlli 4

Ffynnon Weirglodd Bach

Enlli 4

Ffynnon Wen

Llandudno 2

 

Rhostryfan 30*

Ffynnon Ynyscynhaearn

Pentrefelin  (Ardal y Gest) 19

Ffynnon Wyddelan

Gw. Ffynnon Elan

Ffynnon y Berllan

Pwllheli 12

Ffynnon y Bracty

Pwllheli 12

Ffynnon y Cwm

Llandudno 2

Ffynnon y Dorlan

Llandudno 2

Ffynnon y Fedwnant

Pwllheli 12

Ffynnon y Foty

Rhostryfan 20

Ffynnon y Gogarth

Llandudno 2

Ffynnon y Priordy

Beddgelert 27

Ffynnon y Rhianod

Porthmadog (Ardal y Gest) 19

Ffynnon y Winllan

Pwllheli 12

Ffynnon y Wrach

Tregarth 25*

Ffynnon yr Odyn

Llandudno 2, 32*

Ffynnon yr Offeiriad

Gw. Ffynnon Offeiriad

Ffynnon yr Onnen

Pwllheli 12, 15

Ffynhonnau Bryn-y-bedd

Dolwydelan 27

Ffynhonnau Morfa Lodge

Porthmadog 11

Ffynhonnau Pwllheli

Pwllheli 12

Ffynhonnau Trefriw

Trefriw 24

Ffynhonnau Tu hwnt ir Bwlch

Porthmadog (Ardal y Gest) 19

Pistyll yr Eurych

Gw. Ffynnon y Wrach

St Johns Well

Bangor 21, 38

 

 

Tu Hwnt i Glawdd Offa

 

Iwerddon

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Bulln na Sύile

Arinn Mr 27*

Ffynnon Ddewi

Limerick 14

 

Wexford 11

Ffynhonnau Brenin y Saboth

Kilgeever 27*

Ffynhonnau Sanctaidd Ynys Omey

Ynys Omey 27*

Ffynhonnau Saran Sant

Clonmacnois 27*

Ffynhonnau y Saith Merch

Letterfrack 27*

Ffynhonnau y Santes Maling

Wexford 11*

Tobar na Naomh  (Ffynnon y Saint)

Arinn Mr 27*

 

Lloegr Caer

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Capel St. John's Street

Caer 8

 

Lloegr Cernyw

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

 EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynhonnau Alisa

St. Butyan 3

Ffynhonnau Cernyw

Cernyw 29

Ffynhonnau Madron

Penzance 3

Ffynhonnau Sanctaidd

Sancreed 3

 

Lloegr - Swydd Derby

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach

EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Wormhill

Wormhill 29*

Ffynhonnau Eyam

Eyam 29*

Ffynhonnau Tissington

Tissington 4*

 

Lloegr Swydd Henffordd

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Glydog

Merthyr Clydog 29

 

Llydaw

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Le Conquet

Llydaw 21*

St Matthieu

Llydaw 21

 

Romania

(Rhifyn efo * =ffoto =llun  =map EH = erthygl y rhifyn electronig yn helaethach EU = erthygl yn y rhifyn electronig yn unig)

Ffynnon Brsana

Sighet 41*

Ffynhonnau Theodora

Sihla 32*

 

Home Up