Home Up

Ffynhonnau Lles

Mae Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn cefnogi cais Cadwch Gymrun Daclus i gael grant gan y loteri  ar gyfer prosiect a all weddnewid dyfodol ein ffynhonnau. Diolch i Rheinallt Williams a Robert Owen am ein hysbysu am fodolaeth y prosiect an gwahodd iw gefnogi.  

Mae gwarchod ansawdd a hybu cadwraeth dŵr yn elfen annatod o amcan Cadwch Gymrun Daclus i gael Cymru hardd sydd yn cael ei gwarchod ai mwynhau gan bawb. Yr ydym hefyd yn ymwybodol iawn or budd y daw i lesiant person wrth greu perthynas agosach gyda dŵr yn yr amgylchedd naturiol; perthynas syn croesir canrifoedd ond un sydd, fel y safleoedd syn amlygur berthynas yma, yn mynd yn fwyfwy angof.

Gweledigaeth ein prosiect pum mlynedd arfaethedig - Ffynhonnau Lles- yw amlygur neges gyfoes bwysig yma tra hefyd wella  llesiant a chyfleoedd ar draws ein cymunedau. Trwy gais creadigol ac uchelgeisiol i Gronfa Treftadaeth y Loteri ym mis mai 2015, gobeithiwn fedru gweddnewid agwedd pobl tuag at un on hadnoddau naturiol pwysicaf. Y bwriad amlygur cyfnodau ar draws hanes Cymru pan oedd dŵr yn cael ei ystyried fel elfen gysegredig ar mannau ble  y daw ir wyneb fel mannau hudolus a sanctaidd. Wrth ysbrydoli a chefnogi cymunedau ar draws Cymru i ymchwilio, cofnodi, adfera dathlu hanes a thraddodiadau hir y cannoedd o ffynhonnau a nentydd cysegredig sydd o gwmpas y wlad, bydd Ffynhonnau Lles yn gwneud cyfraniad pwysig in dealltwriaeth on perthynas gyda dŵr ac or safleoedd sydd chysylltiad mor arbennig r berthynas yma.

Bydd cyfleoedd ar gyfer prosiectau ymarferol, digwyddiadau cyhoeddus, diwylliannol a chelfyddydol yn ogystal ag arfau dehongli creadigol. Gobeithiwn hefyd fedru ysgogi mentrau cymdeithasol blen briodol. Bwriedir cynnig a datblygu cysylltiadau ar tirlun o gwmpas y ffynhonnau fel canolbwynt a phwynt cyswllt i ardaloedd a chymunedau eraill, fel bod y rhwydwaith ffynhonnau hynafol yn cael ei ail-sefydlu fel mannau cyswllt.

Yn gefn i gyflawnin gweledigaeth, ffurfiwyd partneriaeth gref; Cadwch Gymrun Daclus, Church Tourism Network Wales, Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed (i arwain ar ran yr Ymddiriedolaethau Archeolegol eraill), Culture & Democracy (Phil Cope- arbenigwr ag awdur ar ffynhonnau sanctaidd y DU) ac Artstation (Glenn Davidson- artist aml-gyfrwng sydd wedi cynnal prosiectau celf cymunedol yn canolbwyntio ar ddŵr a ffynhonnau).Y bartneriaeth yma fydd yn arwain y prosiect ac yn cefnogi cymunedau Cymru i fanteisio ar gyfle unigryw.

Ein gobaith yw y cawn benderfyniad cadarnhaol gan Gronfa Treftadaeth y Loteri ym mis Medi er mwyn cychwyn ar y camau datblygiadol or prosiect cyffrous yma.  

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 38 Haf 2015

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up