Home Up

O GWMPAS Y FFYNHONNAU

FFYNNON GEINIOG

(Anscir oi lleoliad ar hyn o bryd)

Yn ddiweddar daeth Erwyd Howels o hyd ir ffynnon hon ar weindir wrth fugeilio defaid. Nid oes gofnod ohoni yng nghyfrol Francis Jones, The Holy Wells of Wales. Clywodd Erwyd hanes diddorol am hen ŵr oedd yn byw yn lleol a ofynnodd am ddŵr or ffynnon iw yfed pan oedd ar ei wely angau. Bwriada Erwyd lanhaur ffynnon ac edrychwn ymlan at gael clywed mwy or hanes ganddo yn y dyfodol. Yn naturiol roedd gwybod am leoliad ffynhonnau yn holl bwysig ir bugeiliaid ers talwm fel heddiw. Gwelodd Erwyd gyfeiriad at yr arferiad oedd gan fugeiliaid o daflu blodau i ddŵr ffynhonnau yn The Graphic and Historical Illustrator am y flwyddyn 1834. Yno dywedir am yr arferiad o fynd ar bererindodau i ffynhonnau ac am adeiladu capeli drostynt.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 31 Nadolig 2011

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up