Home Up

GWYTHERIN

 

FFYNNON BEUNO SANT

YMATEB Y CYNGHOR CYMUNED 

LLANGERNYW

Mae ffynnon enwog ym mhentref Gwytherin . Enwyd hon ar ôl Sant Beuno fyddai’n dod i ymweld â Gwenffrewi yng Ngwytherin. Beth amser yn ôl fe adnewyddwyd canol y pentref a thynnu i lawr hen fythynnod a gwneuthpwyd maes parcio ar ben y ffynnon gan wneud ffos ohoni i’r afon. Mae rhai yn gwybod ble mae a byddai diddordeb yn ei hail agor.

Ysgrifennwyd at y Cyngor yn ei annog i wneud hyn.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 4 Haf 1998

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up