,Home Up

HOPIWR FFYNHONNAU

 

Mae Ian Taylor o Helsby, Swydd Gaer yn aelod o Gymdeithas Ffynhonnau Cymru ac yn dysgu Cymraeg. Yn ein cynhadledd yn Llandudno fis Medi 2012 gofynnais os oedd rhywun yn gwybod pwy oedd y Well Hopper- y person oedd yn gyfrifol am y safle ar y we or un enw. Cefais syndod o glywed llais yn dweud, Fi ydi o! Yn fuan wedyn gofynnodd am gael ymaelodi yn y gymdeithas. Roedd gyda ni yn Nolwyddelan yn ddiweddar ac mae lluniau or ffynnon ar y wefan. Os gallwch fynd ar wefan Well Hopper cewch weld fod Ian wedi ymweld nifer fawr o ffynhonnau ac wedi llwyddo i ddarganfod rhai sydd ai safleoedd wedi  eu colli i bob pwrpas ymarferol ers blynyddoedd. Rydym yn fawr ein dyled iddo am gofnodi safleoedd ffynhonnau na lwyddwyd i ddod o hyd iddynt cyn hyn. Mae ei luniau o ffynhonnau hefyd yn werth eu gweld.

 Bydd Ian yn mynd ir gynhadledd ffynhonnau syn cael ei threfnu gan Evelyn  Nicholson yn ardal Y Fenni a Hwlffordd ar 12-13eg o Fedi. Os oes diddordeb gan aelodau eraill or gymdeithas i fynd ir gynhadledd yna gellir cael manylion gan Evelyn ar ei chyfeiriad e-bost: evelynicholson@:yahoo.co uk  

Cyfeiriad we      wellhopper.wordpress.com

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 38 Haf 2015

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

CYFRANIAD WELL HOPPER

Os oes gennych gyfrifiadur ewch i wefan Well Hopper https://wellhopper.wordpress.com/. Yno cewch weld lluniau gwych o lawer o ffynhonnau o Ogledd Cymru. Dyn or enw Ian Taylor o Helsby, Cilgwri syn gyfrifol amdanynt. Mae yn aelod o Gymdeithas Ffynhonnau Cymru ac yn dysgu Cymraeg. Maen ddi-ildio yn ei gais am wybodaeth am ffynhonnau ac yn barod i fentro i fannau anodd i gael hyd i ffynnon. Diolch am ei gyfraniad arbennig. Daeth in cynhadledd yn Llandudno yn 2013.  Wrth iw waith ai wybodaeth gael ei ganmol yno ac i bobl holi pwy oedd y Well Hopper cyfaddefodd  mai fo ydoedd a hynny mewn modd gwylaidd  a gostyngedig iawn.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 40 Haf 2016

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up