Home Up

LARNOG

 

‘Heb Ddŵr, Heb Ddim’

 Ffynhonnau Caerdydd a’r Cylch

     Robin Gwyndaf

 

(Rhan o darlith a draddodwyd ym Mhabell y Cymdeithasau yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd,

7 Awst 2018. Cadeirydd: Eirlys Gruffydd-Evans; Trefnydd a Chyfieithydd: Howard Huws.) 1

 

Ffynnon Fair, Trwyn Larnog (Lavernock Point).

Dyma un o’r ffynhonnau niferus yng Nghymru a gysegrwyd i’r Forwyn Fair. Cyfeirir ati, er enghraifft, gan y Cynghorydd Edgar L Chappell, yn un o’i ddwy erthygl gynhwysfawr, ‘Holy and Healing Wells: Some Glamorgan Examples’, a gyhoeddwyd ganddo yn y Cardiff and Suburban News, 12 a 19 Mawrth 1938.8   

8.      12 Mawrth 1938.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 48 HAF 2020

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

 

Home Up