Home Up

NEWYDDION DA O LAWENYDD MAWR!

 

Derbyniwyd y neges e-bost isod gan Duncan Brown, Rheolwr Prosiect Lln Natur ar ran Cymdeithas Edward Llwyd:

Efallai eich bod wedi clywed am Lln Natur an hymdrechion i gofnodi ac i ddarparu pob math o wybodaeth i Gymry Cymraeg (yn bennaf) am gefn gwlad Cymru a thu hwnt. Wel mae un neu ddau on cyfranwyr wedi dechrau mewnbynnu lluniau o ffynhonnau yn ein horiel luniau <http://llennatur.com/cy/node/2> ( term-chwiliad FFYNNON yn y blwch yn l allweddair) a de innau wedyn wedi eu copo ir adran MAPIAU (>>creigiau*) lle ceir Cyfeirnod Grid er mwyn eu gweld ar ffurf map http://llennatur.com/node/90 (term chwiliad FFYNNON eto). Gellir chwyddor map yn hawdd a dewis satellite i gael lleoliad pob ffynnon ar Google Earth. Gellir hefyd ticior rhifyn bach glas (ar l clicior symbol coch i ddynodi un ffynnon) i weld Llun or ffynnon. Does dim llawer o ffynhonnau yno ar hyn o bryd (tua 5!!) ond maer potensial yn amlwg dwin meddwl (ni welaf ddim byd tebyg ar eich gwefan chai ond efallai fy mod in camsynied). Oes lle tybed i ni gydweithredu trwy ddolenni ddwy ffordd efallai er mwyn ychwanegu gwerth at ein gwahanol ymdrechion? Mi fasen biti gweithredu ar wahn trwy anwybodaeth on gilydd. Dwin ymwybodol nad ydir adran CREIGIAU (sef daeareg) yn ddelfrydol fel lleoliad i gofnodi ffynhonnau ond dynar man mwyaf addas ar ein gwefan ar hyn o bryd. Gwerthfawrogwn unrhyw ymateb neu sylw oddi wrthych.

Dymar ateb ir e-bost:

Rydym yn hapus i gydweit hio gyda phawb syn dangos diddordeb yn y ffynhonnau. Byddwn yn gosod cyfeirnod map pob ffynnon yn ymyl enwr ffynnon yn ein cylchlythyr Llygad y Ffynnon. Rydym wedi cychwyn ein cymdeithas ers 1996 cyn bod Google Earth yn bodoli maen siŵr. Maer hyn rydych yn ei ddisgrifio yn wych! Rhaid nodi bod cannoedd o ffynhonnau sanctaidd yng Nghymru felly gallair nifer o luniau fod yn fawr. Hefyd mae ffynhonnau yn diflannu oherwydd esgeulustod neu ddifrod bwriadol, ac ambell dro nid yw llun yn gallu dangos beth sy yna mewn gwirionedd. Mae croeso i chi ddefnyddior lluniau ar ein gwefan ni - ond cofnodi mai oddi yno y cafwyd y llun- er mwyn i bobl wybod am fodolaeth ein cymdeithas. Mae rhannu gwybodaeth bob amser yn beth da.

Edrychwn ymlaen at weld datblygiadau diddorol yn y maes hwn yn y dyfodol.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 31 Nadolig 2011

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up