Home Up

LLANARMON-YN-IL

 

FFYNNON ARMON

  (SH195523), (SH193563)

DARGANFOD FFYNNON SANCTAIDD NEWYDD

Mae dwy ffynnon wedi eu cysegru i Garmon Sant yng nghyffiniaur pentref hwn yn sir Ddinbych. Mae un wedi ei nodi ar y map mewn lle a elwir yn Groesffordd y Saint (SH195523) bron ar y ffin phlwy Llandegla. Mae nifer or ardalwyr yn sn hefyd am Ffynnon Armon ychydig yn is nar eglwys ac yn nes at lan afon Alun (SH193563). Ar raglen deledu Saesneg yn ddiweddar gwnaed datganiad fod ffynnon sanctaidd newydd wedi ei darganfod gan archaeolegwyr ai bod yn un hirsgwar gyda grisiau yn arwain i lawr at y dŵr. Dymar un syn is nar eglwys. Bwriadwn ei mesur pan fo hynnyn bosibl

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 19 Nadolig 2005

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up