Home Up

LLANARTHNE

 

FFYNNON HERBACH, PISTYLL DEWI, FFYNNON YORATH, FFYNNON SANT CLARE

Mae Ffynnon Herbach yn tarddu iddo mewn i gapel sy'n dyddio o'r bedwaredd ganrif ar ddeg ac mae'n llesol at wella coesau neu freichiau sydd wedi eu hysigo. Nid oes fawr o wybodaeth ar gael am Ffynnon Yorath a Phistyll Dewi, ond dywedir bod pobl yn arfer gadael pinnau yn Ffynnon Sant Clare hyd at 1930. Ni chafwyd ateb i'n cais am wybodaeth gan y Cyngor hyd yma.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 8 Haf 2000

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

FFYNHONNAU SIR GAR

 gan Saundra Storche

(Traddodwyd y sgwrs yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014)

Ac yn olaf, dry ffynnon yn sanctaidd pan ceir cysylltiad rhwng sant a’r safle. Gallai ef neu hi wedi defnyddio'r dŵr i fedyddio - Dewi Sant ym Mhistyll Dewi, Llanarthne (SN5396 719,302)

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 37 Nadolig 2014

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up