Home Up

Llandecwyn

Ffynnon Decwyn

Dyddiad a lleoliad y Cyfarfod Cyffredinol nesaf.

Penderfynwyd cynnal y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf ddydd Sadwrn 21.7.2018 yn Nhan-y-bwlch.

Gyda hynny, daeth y cyfarfod ffurfiol i ben. Wedi cinio, aeth yr aelodau ar daith o amgylch tair ffynnon sanctaidd leol, sef Ffynnon Decwyn yn Llandecwyn; Ffynnon Fair ym Maentwrog; a Ffynnon Fihangel yn Ffestiniog.

Bu cryn ddryswch yn y gorffennol ynghylch ymhlen union y mae Ffynnon Decwyn, ond diolch i gydweithrediad tirfeddiannwr lleol, Mr Richard Williams-Ellis, cawsom hyd ir ffynnon yn weddol ddidrafferth.

Ceir y ffynnon ychydig ir gogledd-orllewin o Blas Llandecwyn. Er mwyn ei chanfod, ewch ar hyd y ffordd syn arwain o Dalsarnau i fyny at Eglwys Llandecwyn. Toc cyn cyrraedd yr eglwys, ceir mynedfa Plas Llandecwyn ar y dde; a gellir canfod y ffynnon trwy gerdded at fuarth y plas, ac yna troi ir chwith i fynyr allt, trwy git, ac i fyny at y ffynnon. Ffordd arall yw trwy gerdded ychydig lathenni heibio i fynedfar plas, ac yna troi ir dde ar hyd llwybr sydd yn arwain at fuarth y plas. Nodwedd amlwg i anelu amdano ywr ddraenen syn tyfu ar ben y dibyn caregog uwchlawr ffynnon. Mae safler ffynnon wedii blannu ai gadwn drefnus iawn. Os am fynd yno tros dir y plas, dylid gofyn caniatd, wrth gwrs.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 43 Nadolig 2017

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

 

Home Up