Home Up

Llandochfa Fach

 

Heb Ddŵr, Heb Ddim

 Ffynhonnau Caerdydd ar Cylch

     Robin Gwyndaf

 

(Rhan o darlith a draddodwyd ym Mhabell y Cymdeithasau yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd,

7 Awst 2018. Cadeirydd: Eirlys Gruffydd-Evans; Trefnydd a Chyfieithydd: Howard Huws.)

 

 

 

Ffynnon y Brychau.

Ir de orllewin o bentref Llandocha Fach.15

15. Holy Wells of Wales, t. 188.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 48 HAF 2020

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

 

 

Home Up