Home Up

LLANDRILLO YN RHOS

 

Rhan o erthygl FFYNHONNAU THOMAS PENNANT gan Eirlys Gruffydd

Ffynnon Drillo. Llandrillo- yn- Rhos(SH 842813 )

Yn y drydedd gyfrol maen ymweld Llandrillo- yn- Rhos. Dyma sydd ganddo iw ddweud am gapel Sant Trillo ar lan y mr:

Des i lawr o Glodddaeth am ddwy filltir i lan y mr. Yno, ger y lan, gwelais adeilad bach unigryw syn cael ei alw yn Gapel Trillo Sant. Maen hirsgwar gyda dwy ffenest ar bob ochr a drws ar y pen. Maer to yn gromennog (vaulted) gyda cherrig crynion yn hytrach na llechi arno. Oddi fewn mae ffynnon. O gwmpas yr adeilad mae mur o gerrig.

Maen siŵr y byddain synnu fod y capel bach ar ffynnon heddiw yn gyrchfan i dwristiaid syn gadael gweddau ar bapur ir sant ac yn taflu arian i Ffynnon Drillo. (SH 842813 )

LLYGAD Y FFYNNON - Rhif 26 Haf 2009

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

LLWYDDIANT CYNHADLEDD LLANDUDNO

Ar ddydd Sadwrn Medir 7fed daeth tua thrideg o bobl frwdfrydig at ei gilydd ir gynhadledd flynyddol. Siom ydoedd na allai Gareth Pritchard fod yno i draddodi ei ddarlith ar Ffynhonnaur Gogarth ond drwy gymorth nodiadau manwl a lluniau a PowerPoint llwyddwyd i drosglwyddor wybodaeth. Yn dilyn cafwyd sgwrs gan Ken Davies ar Ffynnon Fair, Llanrhos ac yna darlith ddifyr iawn gan Elfed Gruffydd ar Ffynhonnau Llŷn. Yna dilynwyd gan Tristan Grey Hulse yn son am ffynhonnau a phererindodau. Yn y prynhawn cafwyd amlinelliad gan Bill Jones or gwaith ar Ffynnon Elan, Dolwyddelan. Yn olaf soniodd Jane Beckerman am y gwaith mawr o adfer Ffynnon Elian yn Llanelian yn Rhos.

Wedir ymweliad Ffynnon Fair ymlaen a ni wedyn i Ffynnon Drillo ar lan y mr ger Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos a gweld fod y lle yn dal i gael ei ddefnyddio fel man gweddi a myfyrdod. Adeilad bychan ywr eglwys sy dros y ffynnon. Oddi allan maen mesur pymtheg troedfedd wth ddeuddeg ond oddi fewn maen mesur naw troedfedd wrth chwech. Pum troedfedd yw uchder y drws ac maen droedfedd a hanner o led. Maen bosib fod adeilad yma ers y chweched ganrif ond wrth reswm cafodd yr adeilad ei adnewyddu fwy nag unwaith ers y cyfnod cynnar hwnnw. Gwelir y ffynnon ym mhen dwyreiniol yr eglwys ac maen cronni mewn baddon tair troedfedd wrth ddwy. Mae tair o risiau yn arwain i lawr at y dŵr. Cynhelir offeren yn yr eglwys bob bore Gwener am wyth or gloch ac maer adeilad yn agored ir cyhoedd or Pasg hyd ddiwedd yr haf.

Yn ddiweddar dechreuodd pobl adael gweddau wedi eu hysgrifennu ar ddarnau o bapur yn yr eglwys. Gofynnant i Drillo Sant ddeisyf ar Dduw am iachd, am gryfder i wynebu afiechyd a phrofedigaethau. Ceir gweddau nid yn unig yn Saesneg ond mewn ieithoedd fel Ffrangeg, Eidaleg a Sbaeneg a rhai yn y Gymraeg. Yn y man arbennig hwn cawn gipolwg ar y ffydd a fu mor bwysig in cyndadau ac ar werth y ffynhonnau sanctaidd i gynnal y werin mewn argyfwng a phrofedigaeth. Dyma yn wir berl mewn adfyd.

 

 

ODDI FEWN I FFYNNON DRILLO, LLANDRILLO-YN-RHOS (SH842812)

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 35 Nadolig 2013

LLYGAD Y FFYNNON - Rhif 35 Nadolig 2013

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up