Home Up

LLANENDDWYN

 ARDUDWY

 

FFYNNON ENDDWYN

Mae'r Cyngor Cymuned lleol wedi gosod plac ar y wal ger y fynedfa i'r ffynnon ac arno mae hanes Santes Enddwyn. Mae giĆ¢t mochyn yn arwain o'r ffordd i'r weirglodd lle mae'r ffynnon. Diolch i'r Cyngor am eu gwaith.

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 Home Up