Home Up

Llanfihangel y Bontfaen

 

O GWMPAS Y FFYNHONNAU

FFYNNON Y SANTES ANNE, LLANFIHANGEL Y BONT-FAEN

(SS98117190)

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg llynedd bu Wellsprings a Chymdeithas Ffynhonnau Cymru ar ymweliad Ffynnon y Santes Anne, yn Llanmihangel. (Dymar ffurf a ddefnyddir ar yr arwyddion lleol) Maer ffynnon ar dir preifat ger yr eglwys ac islaw plasty Llanmihangel. Gellir mynd ati wrth gerdded i lawr tuag at yr eglwys ac mae ar y dde ir llwybr. Bun rhaid clirior ffynnon or tyfiant oedd yn ei llanw . Bronwen Thomas o gymdeithas Wellsprings fun gwneud y gwaith cyn i ni fynd at y ffynnon.

           BRONWEN YN Y FFYNNON.                                              Y FFYNNON EI HUN

Gwelwyd ei bod yn ffynnon hirsgwar o adeiladwaith cadarn yn mesur chwe throedfedd wrth dair troedfedd a hanner. Ei hynodrwydd pennaf oedd bod cerflun o ben ac ysgwyddau gwraig fronnoeth ar fur deheuol y ffynnon ar dŵr yn llifo drwy dyllau yn y bronnau. Erbyn hyn, fodd bynnag, maer cerflun wedi diflannu. Yn ffodus, cyn i hynny ddigwydd, roedd cast mewn plastr wedi ei wneud ohono a bellach mae hwnnw yn ddiogel yn y plasty. Cafodd y ffynnon ei chofrestru fel un o henebion Gradd 2 yn 1995 ond nid yw hy n, fel y gwyddom, yn `rhoi sicrwydd bod ffynnon yn cael ei gwarchod. Yn l perchnogion plasty Llanmihangel, maent wedi ceisio prynur tir lle maer ffynnon gan y perchennog, er mwyn iddynt fedru cynnal a chadwr ffynnon, ond hyd yma maer perchennog wedi gwrthod. Ar dir plasty Llanmihangel mae replica or ffynnon ar cerflun. Roedd ymweld r lle yn brofiad cofiadwy iawn.

Y CERFLUN OEDD AR Y FFYNNON

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 34 Haf 2013

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up