Home Up

LLANFROTHEN

Daeth y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i ben am 12:05 oír gloch. Ymneilltuodd yr aelodau i ginio, gyda rhaiín ymweld wedi hynny ‚ Ffynnon Frothen, Llanfrothen. Gellir dweud inni ganfod y man, ond ei bod yn hollol hesb. O gofio tywydd haf eleni, nid oedd hynnyín syndod.

Ffynnon Frothen, Llanfrothen fis Gorffennaf eleni.

LLYGAD Y FFYNNON   Rhif 45 Nadolig 2018

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up