Home Up

LLANGYNLLO

(SN 352 442)

 

Annwyl Olygydd,

Rwyf wedi prynu copi o Ffynhonnau Cymru (Cyfrol 1) ac yno darllenais gyda diddordeb am Ffynnon Fair (SN 352 442) ym mhlwyf Llangynllo , Ceredigion. Cefais fy magu yn y plwyf ac rwyf yn gyfarwydd fferm Ffynnon Fair ers dyddiau fy mhlentyndod. Ni wyddwn am fodolaeth y ffynnon nes imi ddechrau ymchwilio ar gyfer cyfrol am hanes y plwyf. Roedd un rheithor, y Parchedig T. H. Davies, wedi ymweld r ffynnon am fis i geisio cael gwellhad. Ar ymweliad ag adfeilion Llanfair Trefhelygen a fferm Ffynnon Fair yn ddiweddar ni lwyddais i ddod o hyd i unrhyw arwydd or ffynnon. Tybed a ellwch fy helpu i ddarganfod ei hunion leoliad?

Brian Whatmore, Gnossall, Lloegr.

(Diolch am eich llythyr diddorol. Mae mapiau degwm yn aml yn gallu dangos lleoliad ffynnon drwy nodi enwaur caeau. Byddai cael cae r enw Cae Ffynnon Fair arno yn nodi lleoliad y ffynnon yn weddol sicr. Dyma sydd gan Francis Jones iw ddweud am leoliad y ffynnon hon: North of Llanfair  Treflygen where St Maryr church is in ruins, on the north east of which is a tumulus: Tir ffynnon fair, 1684 NLW Bronwydd Deeds: Tŷr ffynnon faer Lhuyd, Parochalia, iii, 93: Ff. Vayre, 1734 and Ffynnonvair 1784 NLW Cilgwyn Deeds. (Gol.)

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 16, Haf 2004

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up