Home Up

LLANLLYFNI

ARFON

 

FFYNNON REDYW SANT 

(SH468517)

Bu’r rheithor, y Parch. Eric Roberts, mor garedig â mynd i chwilio am y ffynnon gyda dau aelod o’n cymdeithas. Dyma’r unig ffynnon ac eglwys a gysegrwyd i’r sant yma yng Nghymru. Mae’r ffynnon ar lan yr afon y tu ôl i’r eglwys, ond er chwilio’n ddyfal ni lwyddwyd i ddod o hyd iddi. Nid oes unrhyw berygl i’r ffynnon gael ei dinistrio gan y ffordd osgoi arfaethedig, fodd bynnag, a gobeithio y daw cyfle arall i ni fynd i’w gweld yn y dyfodol.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 7 Nadolig 1999

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccf fccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

O GWMPAS Y FFYNHONNAU

Ym mis Mawrth buom yn ymweld a safle Ffynnon Redyw yn Llanllyfni (SH468517). Roeddem wedi bod yn chwilio am y ffynnon flynyddoedd lawer yn ôl ac wedi mesur yr hyn y credem ni oedd y safle. Yna, beth amser yn ol, aethom i chwilio am y safle unwaith eto yng nghwmni’r ficerY Parchedig. Eric Roberts, ond heb fedru dod o hyd i’r ffynnon. Nawr mae ei olynydd yn y swydd, Y Parchedig. Ron Rees, yn awyddus i adfer y ffynnon fel rhan o gynllun i adnewyddu’r llwybrau cerdded yn y fro gyda’r bwriad o ddenu ymwelwyr i’r ardal. Yn ogystal a hyn cymerwyd dwr o’r ffynnon i’r eglwys i’w ddefnyddio mewn bedydd yn ddiweddar. Er bod baddon y ffynnon, sy’n ddeg troedfedd wrth wyth o faint, wedi llanw a cherrig a phridd, mae’r dwr yn dal i lifo drwy’r gofer i nant gyfagos ac felly mae modd cael dwr ohoni o hyd. Hyd y gwyddom dyma’r unig eglwys a  ffynnon yng Nghymru i’w cysegru i Redyw neu Credfyw Sant. Dymunwn bob llwyddiant i drigolion Llanllyfni yn eu hymdrechion i adfer y ffynnon a dod a swyddi i’r ardal.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 17 Nadolig 2004

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccf fccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up