Home Up

Maenordeilo

 

FFYNHONNAU SIR GAR gan Saundra Storche

(Traddodwyd y sgwrs yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014)

FFYNNON CAPEL ISAF

Erbyn hyn mae llawer o ffynhonnau sanctaidd wedi diflannu neu yn adfeilion. Dinistriwyd nifer fawr yn dilyn y ddeddf Gwahardd Pererindota a gyflwynwyd gan Thomas Cromwell. Byddai pererinion yn aml yn ymweld ffynhonnau ar ddiwrnod gŵyl saint. Mae Capel Isaf (SN66012527 Maenordeilo) ar dir preifat a dywedodd y perchennog y byddai pererinion o Gaergaint yn galw yno ar eu ffordd i Dyddewi. Rydym yn cael ffeithiau diddorol am ffynhonnau gan berchnogion tir, gwybodaeth sydd wedi cael ei basio i lawr ar lafar ac nid ar gael mewn llyfrau ar y pwnc. Yn l perchennog Capel Isaf, roedd y ffynnon ar tŷ yn gapel canoloesol ac yn rhan o abaty Talyllychau. Roedd yn bleser ymweld r safle ac mae'r dŵr yn cael ei bwmpio i mewn i'r tŷ a'i ddefnyddio heddiw.

LLYGAD Y FFYNNON   Rhif 37 Nadolig 2014  

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up