Home Up

MAENTWROG

Dyddiad a man cynnal y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol:

Cytunwyd yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diwethaf i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2017 ym Mhlas Tan-y-bwlch ar 22.7.17. Maer Cadeirydd wedi gofyn am ystafell o 10:00 hyd 12:00 y bore hwnnw. Yn y prynhawn bwriedir ymweld ffynhonnau lleol, gan gynnwys Ffynnon Fair, Maentwrog; Ffynnon Fihangel, Ffestiniog, ac efallai ffynhonnau eraill yn y cyffiniau.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 42 Haf 2017

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Ffynnon Fair

 

Dyddiad a lleoliad y Cyfarfod Cyffredinol nesaf.

Penderfynwyd cynnal y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf ddydd Sadwrn 21.7.2018 yn Nhan-y-bwlch.

Gyda hynny, daeth y cyfarfod ffurfiol i ben. Wedi cinio, aeth yr aelodau ar daith o amgylch tair ffynnon sanctaidd leol, sef Ffynnon Decwyn yn Llandecwyn; Ffynnon Fair ym Maentwrog; a Ffynnon Fihangel yn Ffestiniog.

Yr ail ffynnon yr ymwelwyd hi oedd Ffynnon Fair ym Maentwrog. Mae hon hefyd braidd yn anodd ei chanfod oni wyddoch ymhle y mae, felly er mwyn ei chanfod, dringwch y grisiau gyferbyn mynedfa Eglwys Twrog Sant, hyd nes y dewch at res o dai ar y dde gyda llain o dir glas oi blaen. Trowch ir dde a cherddwch heibio i wyneb y rhes (y mae yna lwybr), ac wedi cyrraedd y ffordd ddu (tarmac), trowch ir chwith, heibio i res o dai or enw Bron Mair. Maer ffynnon yn y coetir ar y dde, mewn tanc llechen.

Ffordd arall o gyrraedd y ffynnon yw trwy yrru trwy Faentwrog ar y ffordd tua Thalsarnau, ac wedi mynd heibio ir eglwys ar y dde, mynd i fynyr allt a chymryd y troad cyntaf ir chwith. Yna mae angen troi ir chwith eto, cyn cyrraedd y capel - troad go hegar - ac ymlaen at dai Bron Mair. Roedd y tanc bron or golwg o dan fieri a rhedyn pan gyraeddasom, felly gwnaethom ein gorau i dwtio digon at y lle i beri bod y ffynnon yn o amlwg.  

Ffynnon Fair, Maentwrog yn ei thanc llechen yn y coed

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 43 Nadolig 2017

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

Home Up