Home Up

MELIN-Y-COED 

GER LLANRWST

 

YMATEB  CYNGOR CYMUNED LLANRWST

Mae un ffynnon fechan ym Mhoethfoel, Melin-y-Coed ac enw anarferol arni sef Ffynnon Philadelphia. Tybed beth yw tarddiad yr enw?

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 4 Haf 1998

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

 

Home Up