Home Up

MYNYDD Y GARTH

 

‘Heb Ddŵr, Heb Ddim’

 Ffynhonnau Caerdydd a’r Cylch

      

Robin Gwyndaf

 

(Rhan o darlith a draddodwyd ym Mhabell y Cymdeithasau yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd,

7 Awst 2018. Cadeirydd: Eirlys Gruffydd-Evans; Trefnydd a Chyfieithydd: Howard Huws.) 1

 

Ffrwd Meurig

Mae’r ffynnon hon ar ochr y llwybr sy’n arwain at Big y Mynydd, ac o fewn tua 150-200 llath i hen dafarn y Colliers Arms.25

24.         Tystiolaeth lafar Don Llewelyn, Medi 2019.

25.         Ibid.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 48 HAF 2020

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

 

Home Up