Home Up

NANHYFER

 

O GWMPAS Y FFYNHONNAU

FFYNHONNAU PERERINDOD

Yn ystod yr haf 2009 aeth nifer o bobl o ardal Llanelli, Sir Gaerfyrddin, ar bererindod o Ffald y Brenin i Dŷ Ddewi. Cymerodd y daith dri diwrnod ac ar flaen gorymdaith y pererinion wrth iddynt gerdded, roedd croes fawr yn cael ei chario a hyn yn tynnu sylw llawer o bobl ar y daith. Buont yn cysgu ar lawr dwy neuadd a Chanolfan Ieuenctid. Ymarfer oedd y daith hon ond yn 2010 bydd y bererindod ei hun yn digwydd. Maen eciwmenaidd a gallwch gerdded rhan or daith yn unig os dymunwch.

Ymwelwyd r eglwys yn Nanhyfer a gysegrwyd i Frynach Sant. Roedd mwy nag un ffynnon wedi ei chysegru ir sant yma yn sir Benfro ond collwyd rhai ohonynt. Roedd un, fel y gellid disgwyl, yn Llanfrynach,(SO 0725) rhyw filltir a hanner ir de or eglwys ac roedd hon yn ffynnon rinweddol. Mae wedi diflannu erbyn hyn. Ym mhlwyf Castellhenri (SN0427), ger Capel Brynach a rhyw dri chwarter milltir ir gogledd ddwyrain o eglwys y plwyf roedd ffynnon arall a gysegrwyd ir sant. Roedd y gwaith cerrig drosti yn debyg iawn i Ffynnon Gapan.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 27 NADOLIG 2009

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

S

 

Home Up