Home Up

NANT PERIS

 

Rhan o erthygl FFYNHONNAU THOMAS PENNANT 

gan Eirlys Gruffydd

 

Ffynnon Beris

(SH 60855836)

 

Ffynnon arall yr ymwelodd Pennant â hi oedd Ffynnon Beris, Nant Peris, Gwynedd. (SH 60855836).

FFYNNON BERIS, Nant Peris

Nododd fod y tai yn yr ardal yn dlodaidd a bod ffynnon ger yr eglwys wedi ei chysegru i Beris Sant. Meddai:

‘Yma y gwelir ffynnon y sant wedi ei hamgylchynu â mur. Mae offeiriades y lle yn dweud eich ffortiwn drwy edrych ar y modd mae pysgodyn bach yn ymddangos, neu ddim yn ymddangos o’r tyllau bach yn y muriau o gwmpas y ffynnon.’

Mae Tyn Ffynnon, y tŷ mae’r ffynnon ar ei dir, wedi newid dwylo dair gwaith yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf. Roedd un perchennog wedi taflu pob math o sbwriel i’r ffynnon gan gynnwys bagiau o hen sment. Erbyn hyn, fodd bynnag, mae wedi ei glanhau a pherchnogion y tŷ yn sylweddoli fod ganddynt drysor yn ei gardd. Cynhaliwyd bedydd plentyn yn y ffynnon rhyw ddwy flynedd yn ôl. Yn yr wythdegau roedd cerrig gwynion mawr mewn cilfachau ym muriau’r ffynnon ond maent wedi diflannu erbyn hyn. Wrth roi darlith ar y ffynhonnau i Gymdeithas Hanes Edeirnion yng Nghynwyd yn ddiweddar dywedodd dynes wrthyf fod ei gŵr yn byw yn Nhyn Ffynnon, Nant Peris, pan yn fachgen. Byddai’n arfer codi’r pysgodyn o’r dŵr - pysgodyn mawr sylweddol ydoedd.

LLYGAD Y FFYNNON - Rhif 26 Haf 2009

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up