Home Up

NEFYN

FFYNNON FAIR

 

Gwybodaeth gan un o'n haelodau - Gaenor Maddocks.

Mae'r ffynnon i'w gweld rhyw ganllath o groesffordd Nefyn ar y dde ar y lôn sy'n mynd rhwng Nefyn a Llithfaen. Does dim dŵr ynddi. Codwyd adeilad a tho o'i chwmpas ym 1866 ac enwau Robert Jones a John Bailey arno. Roedd hon yn ffynnon a ddefnyddiwyd gan y pererinion ar y ffordd i Enlli. Yn rhyfedd iawn nid oes sôn amdani yn 'The Holy Wells of Wales' gan Francis Jones. Mae'r wybodaeth yma yn werthfawr iawn felly.

Byddai cael mwy o wybodaeth am ffynhonnau'r pererinion yn ddiddorol iawn (GOL.)

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 1 Nadolig 1996

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 22 Haf 2007

 

 

Home Up