Home Up

MANION  DIFYR AM FFYNHONNAU

gan Howard Huws

 

LLANPUMSAINT, Sir Gaerfyrddin 

( SN 4129)

 Y mae Francis Jones yn crybwyll ychydig fanylion ynghylch ffynhonnau Llanpumsaint, ond ceir darlun llawnach yn adroddiad yr Archddiacon Edward Tenison i gyflwr Archddiaconiaeth Caerfyrddin yn 1710. Dywed a ganlyn:

          There are five wells or pools in the River, which tradition says were made use of by the five saints, & that each particular Saint had his particular well. On

S.Peterís day yearly between two & three hundred people get together, some to wash in & some to see these wells. In the summer time the people in the neighbourhood bathe themselves in these wells to cure aches. 1

 

 Buasaiín ddiddorol gwybod pa bwll yn union a gysylltid ‚ pha un o bum sant Llanpumsaint (Gwyn, Gwynoro, Gwynno, Ceitho a Chelynnin), ond os oedd yr wybodaeth honno wedi parhau hyd adeg ymweliad Tenison, ni chofnododd mohoni.

TROED NODIAD

1  Griffiths, G.M.  A Visitation of the Archdeaconry of Carmarthen, 1710.

Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru XVIII, 3, Haf 1974, t. 296.

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 38 Haf 2015

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up