Home Up

LLANWNDA

O GWMPAS Y FFYNHONNAU

FFYNHONNAU PERERINDOD

Ffynnon Wnda

Ymwelwyd hefyd ‚ Ffynnon Wnda ym mhlwyf Llanwnda (SM 9339) a Ffynnon Samson ac Maen Samson iír de o Langolman (SN 1127). Y ffynnon olaf yr ymwelwyd ‚ hi oedd Ffynnon Non yn Nhyddewi. ( SM 7525) Mae hon mewn cyflwr da ac yn cael ei defnyddio o hyd i gryfhau golwg gwan.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 27 NADOLIG 2009

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up