Home Up

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bodedern 2017

 

Cynhaliwyd cyfarfod arferol Cymdeithas Ffynhonnau Cymru ym Mhabell y Cymdeithasau am 2:30 or gloch ddydd Llun y 7fed o Awst. Os cofiwch, bur diwrnod cynt yn wlyb ac yn wyntog, a chan fod y Maes wedii osod ar dir go gorsiog ar y gorau, yr oedd y rhannau hynny ohono nas boddwyd yn llwyr (a dymar tro cyntaf imi weld pwll nofio naturiol yn rhan o atyniadaur ŵyl) yn eithaf soeglyd. Ond nid dynion eira mor Cymry, ac y maer mwyafrif ohonom wedi hen arfer glaw.  Felly daeth criw mwy niferus nag arfer at ei gilydd i glywed darlith gan ein Cadeirydd, Eirlys Gruffydd-Evans, ar bwnc amserol ac addas tu hwnt, o gofior amgylchiadau, sef Ffynhonnau Mn. Cafwyd gwybodaeth ddiddorol am rai or ffynhonnau lleol, gan gynnwys eu hanesion ar traddodiadau yn eu cylch, a chytunwyd y bun werth yr ymdrech i dreulio tri chwarter awr yn gwrando ar y fath draddodi graenus. Gallasem fod wedi gwrando ar lawer rhagor!

 H.H.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 43 Nadolig 2017

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

 

Home Up