Home Up

LECWYDD

 

‘Heb Ddŵr, Heb Ddim’

 Ffynhonnau Caerdydd a’r Cylch

      

Robin Gwyndaf

 

(Rhan o darlith a draddodwyd ym Mhabell y Cymdeithasau yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd,

7 Awst 2018. Cadeirydd: Eirlys Gruffydd-Evans; Trefnydd a Chyfieithydd: Howard Huws.) 1.

 

‘Ffynnon y Sgubor’ (Barnwell)

Ceir tŷ fferm yno heddiw o’r enw Brynwell, ond ‘Barnewell’, a ffurfiau cyffelyb, oedd yr enw Saesneg gwreiddiol ar y tŷ hwn. Dyma sylw yr hanesydd diwylliedig, Tom Jones, Trealaw, yn ei gyfres o ysgrifau ar ‘Lên Gwerin Morgannwg’ yn Y Darian:

‘Mae ym mhlwyf Lecwyth dŷ fferm yn dwyn yr enw Brynwell. Llygriad ydyw

 o’r enw cyfansawdd Barnewell, sef ‘Ffynnon y Sgubor’. Nid ‘Ffynnon y Bryn’

 mo’r ystyr o gwbl.’13

Dyma rai o’r ffurfiau a nodir gan yr Athro Gwynedd Pierce yn ei gyfrol safonol, The Place-names of Dinas Powys Hundred (1968): Barnewell (1393); The Bernewill (1630); Barnwell (1610-30, 1779); Burnwill (1773); Brynwell (1830); a Bryn Well ar Fap Ordnans 1885.14

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 48 HAF 2020

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

 

Home Up