Home Up

Mynegai Erthyglau Rhifynau 1-52.

 

EH  = fersiwn helaethach yn y rhifyn electronig.

EU  = yn y fersiwn electronig yn unig.

 

“Amicus”

            Holy Wells: Wales ~ a photographic journey, gan Phil Cope. (Adolygiad)     

 

Bord, Janet

Ffynnon Dudur, Darowen, Maldwyn 41

            Ffynnon sanctaidd newydd mewn groto Lourdes ym Morgannwg 42

            ‘…yn enwog am iacháu pob Clefyd: Saint Govan’s Well yn ystod 350

             mlynedd. (1) 42

            ‘…yn enwog am iacháu pob Clefyd: Saint Govan’s Well yn ystod 350

             mlynedd (2) 43

            ‘…yn enwog am iacháu pob Clefyd: Saint Govan’s Well yn ystod 350

             mlynedd (3) 44

            ‘…yn enwog am iacháu pob Clefyd: Saint Govan’s Well yn ystod 350

             mlynedd (4) 45

            ‘…yn enwog am iacháu pob Clefyd: Saint Govan’s Well yn ystod 350

             mlynedd (5) 46

            ‘…yn enwog am iacháu pob Clefyd: Saint Govan’s Well yn ystod 350

             mlynedd (6) 47

            ‘…yn enwog am iacháu pob Clefyd: Saint Govan’s Well yn ystod 350

             mlynedd (7) 48

            ‘…yn enwog am iacháu pob Clefyd: Saint Govan’s Well yn ystod 350

             mlynedd (8) 49

            ‘…yn enwog am iacháu pob Clefyd: Saint Govan’s Well yn ystod 350

             mlynedd (9) 50

            ‘…yn enwog am iacháu pob Clefyd: Saint Govan’s Well yn ystod 350

             mlynedd (10) 51

            “The Holy Wells of Wales” gan Francis Jones: rhai camgymeriadau wedi’u cywiro 52

 

Davies, T J

Cae Ffynhonnau Bach 22

 

Evans, Emrys

Ffynnon Fihangel - Y Ffynnon 2

 

Farnworth, Mike

            The Monks’ Well, Wavertree, Lerpwl 52

 

Gruffydd, Eirlys

Achub Ffynnon Fihangel, Cilcain 6

Addurno Ffynhonnau  4

Adfer Ffynhonnau 7

Adfer Ffynnon Beuno, Clynnog Fawr 34

Adfer Ffynnon Fihangel, Cilcain 7

Adfer Ffynnon Ffraid, Swyddffynnon 9

Adfer Ffynnon New Inn 22

Adnewyddu Ffynnon Gwyddelan Sant  38

Ail Agor Ffynnon Beuno Bala 13

Arwyddocâd Ffynhonnau Fel Mannau I Nodi Ffiniau Plwyfi 22

Cadw'r Llwybr Cul 8

Cario Dŵr O Ffynnon Sanctaidd Ar Gyfer Bedyddio 18

Clirio Ffynhonnau Llŷn 38

Colli Cyfeillion - Emrys Evans  25

Colli Cyfeillion - John Ellis Williams 25

Cofio Cyfraniad Ken 37

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru Yn Ddeg Oed 20

Datganiad CADW am Gofrestru Ein Ffynhonnau Sanctaidd 18

Diwedd Cyfnod  40

Eirlys Gruffydd a Chymdeithas Hanes Lleol Rhuthun 13

Elfed Gruffydd a Ffynhonnau Llŷn 18

Ffilmio’r Ffynhonnau 17

Ffynhonnau Ardal Dolgellau 19

Ffynhonnau Bryn-y-bedd 27

Ffynhonnau Ceredigion 12

Ffynhonnau Coll Rhuthun  39

Ffynhonnau Enlli 4

Ffynhonnau Gumfreston 45

Ffynhonnau Gwent 16

Ffynhonnau Iachusol Caergwrle  23

Ffynhonnau Llanwynno 13

Ffynhonnau Llanfechain, Maldwyn 20

Ffynhonnau Lles – Cadwch Gymru’n Daclus 38

Ffynhonnau Maramureș, Romania 41

Ffynhonnau Penegoes ger Machynlleth 13

Ffynhonnau Plwyf Llangeler 11

Ffynhonnau Porthmadog 11

Ffynhonnau Pwllheli 12

Ffynhonnau Sir Fynwy 28

Ffynhonnau’r Pererinion 4

Ffynhonnau Thomas Pennant  26

Ffynhonnau’r Santes Dwynwen 3

Ffynhonnell Wybodaeth Enfawr – Cronfa Gybodaeth Enwau Lleoedd Melville Richards 20

Ffynnon Beuno, Y Bala 18

Ffynnon Broffwydol Milffordd 11

Ffynnon Capel Begewdin a ffynnon Sanctaidd, Llanddarog 8

Ffynnon Cerrigceinwen a Ffynnon Seiriol, Môn 5

Ffynnon Dudwen, Llandudwen, Llŷn  5

Ffynnon Dydecho, Cemais 14

Ffynnon Ddunawd, Pentrefelin  20

Ffynnon Gelynnin, Llangelynnin 16

Ffynnon Gelynnin, Llangelynnin Straeon oddi ar Lafar Gwlad  22

Ffynnon Herbach, Pistyll Dewi, Ffynnon Yorath, Ffynnon Sant Clare, Llanarthne  8

Ffynnon Llansansiôr 1

Ffynnon Lluan a Ffynnon y Cawr, Gors-las 8

Ffynnon Parc Mawr, Môn 16

Ffynnon Rinweddol Tŷ Nant, Ysbyty Ifan 28

Ffynnon Sant Ddyfnog, 1

Ffynnon Tudno A Ffynhonnau'r Gogarth 2

Ffynnon Wyddfan, Llanddyfán, Sir Gaerfyrddin 15

Gweithgaredd Wellsprings 22

Gwyrthiau Gwenfrewi  23

Hel Ffynhonnau 9

Mae Ffynnon O Dan Y Capel  8

Menter Maldwyn A'r Ffynhonnau 11

Rhifyn Arbennig Sy’n Canolbwyntio Ar Adfer Ffynhonnau 6

Tair o Ffynhonnau Sir Benfro 12

Taith o Gwmpas Ffynhonnau Sir Ddinbych 21

Ymweld â Ffynnon Wen, Rhostryfan 30

 

Gruffydd, Ken Lloyd

Adfer Ffynnon Fair Dolgellau 24

Cadarnhau Dilysrwydd, Safle Ac Enw Ffynnon Dysilio, Rhual, Yr Wyddgrug 18

Cyfeiriadau at ffynhonnau yn y cylchgrawn Cymru 18

Dŵr, Ffynnon A Phenglog 25

Ffynhonnau Peryglus Sir Gaernarfon Yn Y Ddeunawfed Ganrif! 15

Ffynnon Eilian, Môn A’r Môr-ladron, 1708 16

Ffynnon Fach 27

Ffynnon Gemig, Llan San Siôr, Sir Ddinbych: Ail Asesiad 7

Ffynnon Gorlas, Ynys Gybi 5

 

Gwyndaf, Robin

            Anrhydeddu Telma a Barry Webb 45*

“Heb Ddŵr, Heb Ddim” Ffynhonnau Caerdydd a’r Cylch (1) 47

            “Heb Ddŵr, Heb Ddim” Ffynhonnau Caerdydd (2) 48

“Heb Ddŵr, Heb Ddim” Ffynhonnau Caerdydd a’r Cylch (3) 49

“Heb Ddŵr, Heb Ddim” Ffynhonnau Caerdydd a’r Cylch (4) 50, 50EH

“Heb Ddŵr, Heb Ddim” Ffynhonnau Caerdydd a’r Cylch (5) 51

“Heb Ddŵr, Heb Ddim” Ffynhonnau Caerdydd a’r Cylch (6) 52

 

 

Howells, Erwyd

Ffynnon Plas Gogerddan 24

Ffynnon Geiniog, Llansanffraid Cwmdeuddwr 52

 

Hughes, Iorwerth

Ffynnon Fair, Llanrhos, ger Llandudno 3

Ffynnon Fair, Rhuddlan, ac Inigo Jones 1

Ffynnon Fair, Wigfair, Llanelwy 2

 

Hughes, Jane

Adfer Ffynnon Beuno, Y Bala   2

 

Hulse, Tristan Gray

Ffynnon Dydecho 6

Ffynnon Leinw Cilcain (1) 41

Ffynnon Leinw, Cilcain (2) 42

            “The Holy Wells of Wales” gan Francis Jones: rhai camgymeriadau wedi’u cywiro 52

 

Huws, Howard

Antur Ffynnon Theodora 32

Canfod Delwau Cŵn Mewn Tarddell? 44        

Chwedl Ffynnon Frynach, Sir Benfro 47EU

Chwilio Hanes Ffynhonnau Sanctaidd 6

Dadl Seneddol ynghylch Ffynnon Gwenfrewy 1904 49, 49EH

Diwedd Ffynhonnau Sanctaidd Maelor Saesneg? 32

Ffynnon Aelrhiw, Y Rhiw 52

Ffynnon Cors Tyddyn Oer, Bethel, Caernarfon 47EU

Ffynnon Ddeiniol, Glanadda, Bangor 12

Ffynnon Ddeiniol, Llanddeiniolen 47EU

Ffynnon Ddewi, Olygate, Wexford, Iwerddon 49

Ffynnon Ddewi, Swydd Limerick, Iwerddon 14

Ffynnon Fair, Llanfair-is-gaer 46*, 46EH, 47

Ffynnon Fair, Llantrisant a’r “Ladi Wen” 52

Ffynnon Garon, Tregaron 52

Ffynnon Gyndeyrn, Dinpelydr, Yr Alban? 48

Ffynnon Gynidr, Y Clas-ar-Wy 51EU

Ffynnon Helen, Caernarfon 46*, 46EH

Ffynnon Pen-y-bronnydd, Tregarth 44EU

Ffynnon Sanctaidd Ychwanegol Ym Mangor?  21

Ffynnon Wichell, Penboyr 51EU

Ffynnon y Fuwch Frech, Rhiw, Groes, Dinbych 51

Ffynhonnau Cymru A’r Sipsiwn 41

Ffynhonnau Mair, Whitewell 25

Ffynhonnau Maramureş, Romania 41

Ffynhonnau Sanctaidd Cymru 30

Ffynhonnau Sanctaidd Gogledd Iwerddon 50

Ffynhonnau Sanctaidd yn Ethiopia 48, 48EH

Gwiriwch eich ffynonellau! 43, 43EH

Hen Ffynhonnau Bangor 52

Manion Difyr Am Ffynhonnau 38

Rattue, James. The Living Stream: Holy Wells in Historical Context (adolygiad) 15

Tapiau Dŵr Mynydd Llandygái 52

Ymweld â Phedair Ffynnon 29

Ymweliad ag Iwerddon 27

 

Jones, J Meurig

Ffynnon y Santes Ffraid 1

 

Jones, Margaret Jean

Dŵr - Ffynnon Bywyd 15

Gwneud gwell defnydd o ffynonellau 24

 

Jones, Robert Isaac (Alltud Eifion)

Ffynhonnau’r Gest Yn Eifionydd 19

 

Lewis, Dewi E

Chwilio Am Ddwy Ffynnon Yn Llangyfelach 4

Dwy Ffynnon Ar Benrhyn Gŵyr 8

Dwy Ffynnon Yn Llydaw 21

Ffynnon Cwmtwrch 1

Ffynnon Fair, Pen-rhys  2

Ffynnon Gwyddfaen 10

Ffynnon Santes Maling, Swydd Wexford 11

Rhagor Am Ffynnon Cegin Arthur 26

Tair Ffynnon Yng Nghernyw 3

Y Bedyddwyr a Ffynnon y Drindod, Llanilltyd, Gŵyr 5

 

Maddocks, Gaenor

Ffynnon Fair yn Nefyn - Gwybodaeth gan un o'n haelodau 1

 

Martin, Helga

Ffynnon Tŷ Nant, Ysbyty Ifan 31

 

Naish, Christopher

Ail-ddarganfod Ffynnon Bedr, Llanbedrycennin 14

 

O'Brien, Keith

Hanes Ffynhonnau Trawsfynydd 35

 

Porter, Eluned Mai

Ffynhonnau Fy Mhlentyndod 4

 

Pritchard, Gareth

Ffynhonnau Dyffryn Conwy A’r Glannau 34

Ffynhonnau Llanrug 35

Hanes Dwy Ffynnon 32

 

Radford, Ken

Hanesyn Allan o Tales of South Wales 8

 

Richards, Y Parch Emlyn

Ffynhonnau Stad Y Brynddu, Llanfechell, Môn. 14

 

   Roberts, Gareth

Cegin Arthur 36

 

Roberts, Grace a Dennis

Ymweld  Ffynhonnau Swydd Derby  29

 

Slatterly, Kevin

Ffynnon Fair a Lôn Crogfryn 36

 

Storche, Saundra

Ffynhonnau Shir Gar (Sir Gaerfyrddin) 37

 

Dienw

Adfer Ffynhonnau 7                                                                                             

Adfer Ffynnon Beuno, Clynnog Fawr 34                                                                                           

Adfer Ffynnon Ffraid, Swyddffynnon 9                                                                                             

Adfer Ffynnon New Inn 22                                                                                          

Adnewyddu Ffynnon Gwyddelan Sant 38                                                                                           

Ail Agor Ffynnon Beuno Bala 13                                                                                           

Arwyddocâd Ffynhonnau Fel Mannau I Nodi Ffiniau Plwyfi 22

Cadw'r Llwybr Cul 8                                                                                             

Cario Dŵr O Ffynnon Sanctaidd Ar Gyfer Bedyddio   18                                                                             

Clirio Ffynhonnau Llŷn 38                                                                                           

Colli Cyfeillion - Emrys Evans 25                                                                                           

Colli Cyfeillion - John Ellis Williams  25                                                                                          

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru Yn Ddeg Oed 20                                                                                           

Datganiad Cadw am Gofrestru Ein Ffynhonnau Sanctaidd 18

Eirlys Gruffydd a Chymdeithas Hanes Lleol Rhuthun  13                                                                             

Elfed Gruffydd a Ffynhonnau Llŷn 18                                                                                             

Ffynhonnau Bryn-y-bedd 27                                                                                           

Ffynhonnau Ceredigion 12                                                                                           

Ffynhonnau Coll Rhuthun 39                                                                                            

              Ffynhonnau Enlli 4                                                                                                                                                                       

Ffynhonnau Llanfechain, Maldwyn 20                                                                                            

Ffynhonnau Lles – Cadwch Gymru’n Daclus  38                                                                                          

Ffynhonnau Penegoes ger machynlleth 13                                                                                                   

Ffynhonnau Plwyf Llangeler  11                                                                                            

Ffynhonnau Porthmadog 11                                                                                           

Ffynhonnau Pwllheli 12                                                                                                   

Ffynhonnau Sir Fynwy  28                                                                                            

Ffynhonnau’r Pererinion 4                                                  

Ffynhonnell Wybodaeth Enfawr – Cronfa Wybodaeth Enwau Lleoedd Melville Richards 20

Ffynnon Beuno, Y Bala 18                                                          

Ffynnon Broffwydol Milffordd  11                                               

Ffynnon Capel Begewdin a ffynnon Sanctaidd, Llanddarog 8

Ffynnon Ddunawd, Pentrefelin 20                                                         

Ffynnon Gelynnin, Llangelynnin 16                                                   

             Ffynnon Gelynnin, Llangelynnin Straeon oddi ar Llafar Gwlad 22

Ffynnon Wyddfan, Llanddyfán, Sir Gaerfyrddin 15             

Ffynnon Herbach, Pistyll Dewi, Ffynnon Yorath, Ffynnon Sant Clare, Llanarthne  8

Ffynnon Lluan a Ffynnon y Cawr, Gors-las 8             

Ffynnon Parc Mawr, Môn 16                                                       

Ffynnon Rinweddol Tŷ Nant, Ysbyty Ifan  28                         

Ffynnon Sant Ddyfnog, 1                                                           

             Gweithgaredd Wellsprings 22

 

              Mae Ffynnon O Dan Y Capel 8

Menter Maldwyn a'r Ffynhonnau 11

 

             Rhifyn Arbennig Sy’n Canolbwyntio Ar Adfer Ffynhonnau 6

             Ymweld â Ffynnon Wen, Rhostryfan 30

 

Home Up