Home Up

RADUR

 

‘Heb Ddŵr, Heb Ddim’

 Ffynhonnau Caerdydd a’r Cylch

     Robin Gwyndaf

 

(Rhan o darlith a draddodwyd ym Mhabell y Cymdeithasau yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd,

7 Awst 2018. Cadeirydd: Eirlys Gruffydd-Evans; Trefnydd a Chyfieithydd: Howard Huws.)

 

Pistyll Golau

Ffynnon o ddŵr oer iawn oedd y ffynnon hon ag iddi enw mor hyfryd. Lleolid hi tua hanner milltir, neu lai, o’r Eglwys, yn y goedwig rhwng yr Orsaf Drenau – y ‘Taff Vale Railway’ – a’r Hen Chwarel. Roedd y dŵr yn fodd i iacháu cloffni a gewynnau gweinion.26 O dan y pennawd: ‘Radyr and Other Notes’, yn y Cardiff and Suburban News, 10 Mawrth 1934, ceir y sylwadau a ganlyn gan Edgar L Chappell:

‘Pistyll Goleu is situated in the wood about 100 yards north of Radyr Quarry, and not

 in the quarry itself. At one time it had a reputation for healing sprains and rheumatism,

 and, indeed, when very young, I have gone there daily many times. In those days it was

 well roofed in,  but in recent years it has been sadly neglected. Visitors will find this

 interesting spot opposite a signal box, nesting peacefully amongst undergrowth and

 under the shade of large trees.’27

Yn yr un papur, 19 Mawrth 1938, ychwanegodd Edgar L Chappell y geiriau hyn:

‘Pistyll Goleu (or sparkling fountain) is the name of a prolific spring ... The water contains

 no special medicinal ingredients, and its medical efficacy, if any, consists in its extreme

 coldness. The well is enclosed by a stone well head.’

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 48 HAF 2020

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

 

Home Up