Home Up

SAIN NICOLAS

 

'Heb Ddŵr, Heb Ddim

 Ffynhonnau Caerdydd ar Cylch

     Robin Gwyndaf

 

(Rhan o darlith a draddodwyd ym Mhabell y Cymdeithasau yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd,

7 Awst 2018. Cadeirydd: Eirlys Gruffydd-Evans; Trefnydd a Chyfieithydd: Howard Huws.)

 

Ffynnon Lawrens

Ffynnon yn Nyffryn Golych ac yn agos ir plasty or un enw (Dyffryn House). Nid oes sicrwydd pwy ywr Lawrence y cyfeirir ato yn enwr ffynnon. Tybed ai Sant Lawrens ydoedd? Cofiwn mai ef oedd nawddsant Eglwys Larnog, nid nepell o Sain Nicolas.17

17.         Cyfeiriad ar Fap Ordnans 6 modfedd. Gw. hefyd Place-names of Dinas Powys Hundred,   t. 266, a Holy Wells of Wales, t.188.

 

Ffynnon Sain Nicolas.

Ffynnon ger Tair Ffynnon, i gyfeiriad y gogledd or pentref ar eglwys.16

15.         Holy Wells of Wales, t. 188.

16.         Ibid., t. 183.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 48 HAF 2020

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccff

 

PWMP DŴR EGLWYS SAIN NICOLAS

Ni allwn adael ffynhonnau Caerdydd heb luniau o ddwy ffynnon arall y cyfeiriwyd atynt yn rhan flaenorol erthygl Robin, sef pwmp dŵr eglwys Sain Nicolas, a safle debygol Ffynnon Gatwg ym Mhen-tyrch. Dawr ddau o gyfrol Phil Cope, The Living Wells of Wales (2019), a diolchwn iddo am ei ganiatd iw cynnwys yma.

        HH.

Pwmp dŵr eglwys Sain Nicolas

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 50 HAF 2021

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up