Home Up

SWYDDOGION

         LLYWYDD - Dr Robin Gwyndaf

 

 CADEIRYDD- Eirlys Gruffydd Evans

YSGRIFENNYDD a GOLYGYDD CYLCHGRAWN - Howard Huws

 

TRYSORYDD - Gwyn Edwards

  

ARCHWILWR ARIANNOL - Dennis Roberts

 

PWYNT CYSWLLT

Parch Eirlys Gruffydd, 

4 Parc Hendy, 

Yr Wyddgrug, 

CH7 1TH                      

( 01352 754458