Home Up

SWYDDOGION

         LLYWYDD - Dr Robin Gwyndaf

 

 CADEIRYDD - Howard Huws

 

YSGRIFENNYDD - Eirlys Gruffydd 

 

TRYSORYDD - 

   GOLYGYDD CYLCHGRAWN - Eirlys Gruffydd

       ARCHWILWR ARIANNOL - Dennis Roberts

 

PWYNT CYSWLLT

Parch Eirlys Gruffydd, 

4 Parc Hendy, 

Yr Wyddgrug, 

CH7 1TH                      

( 01352 754458