Home Up

Mynegai testunol i gynnwys “Llygad y Ffynnon” 1-51

E = wedi’i gynnwys yn y rhifyn electronig yn unig.

Achosion o wella, hysbysebu      Ff Fihangel neu Sanctaidd, Llanfihangel Genau’r Glyn 36   

Adfer ffynhonnau          5, 6

Addurno ffynnon           Ff Chad, Hanmer 20   

                                           Ff Eyam, Eyam 29   

                                           Ff Wormhill, Wormhill  29

Afiechyd, gwella            Ff Eglwys Sant Thomas, Abercynon 42 

                                           Ff Fair, Pen-rhys  2  

                                           Ff Wenfrewi, Treffynnon  23

 

Ailadeiladu                      Ff Erwddwfr, Trawsfynydd 40  

                                            Ff Fyw, Mynytho 41

                                           Ff Ystyffan Sant, Llansteffan 17  

Anafiadau, golchi          Ff Fair, Pyllalai.  29    

                                           Ff Illtud neu Ffynnon Wen, Llanhiledd 28

 

Anifeiliaid, bendithio     Ff Gynfran, Llysfaen 34       

                                             Ff Siôr, Llansansiôr 1 

Archeoleg                       Ff Feuno, Treffynnon 21, 32       

                                          Ff Hywel, Penamnen, Dolwyddelan 26     

Archesgob Cymru         3

Ardudwy, ffynhonnau    40

Arian, golchi              Ff Diolch i Dduw, Llanon 37      

Arian, gosod mewn coeden gerllaw ffynnon   Ff Feuno, Treffynnon 21, 32

Arian, offrymu           Llys Awel, Abergele 44

                                      Ff ddienw, Marcroes  27     

                                      Ff Fael a Sulien, Corwen  5  

                                      Ff Farchell, Dinbych  9     

                                      Ff Feuno, Clynnog Fawr  37     

                                      Ff Garon, Tregaron  7     

                                      Ff Llanllawer, Abergwaun  12

                                      Ff Non, Llanon  12    

                                      Ff Seiriol, Penmon  30  

 

Arian Rhufeinig         Ff Fair, Dolgellau  21 

      

Arysgrif                       Ff Byseiri, Aberangell  36  

     

Baglau                         Ff Ofer, Llanofer  16

                                      Ffynhonnau Trisant, Pontarfynach  31     

Bara                             Ff Garon, Tregaron 52

Bedyddio                     Ff Armon, Llanfechain  18, 20

                                      Ff Bedr, Rhuthun  21

                                      Ff Deilo, Llandeilo Fawr  17     

                                      Ff Dudwen, Llandudwen  5

                                      Ff Dudur, Darowen 41 

                                      Ff Engan, Llanengan  18     

                                      Ff Fair, Dolgellau  24     

                                      Ff Fihangel, Caerwys  6     

                                      Ff Gybi, Llangybi  19

                                      Ff Gynhafal, Llangynhafal  21

                                      Ff Fair, Llanfair Caereinion  11    

                                      Ff Ffraid Swyddffynnon 17   

                                      Ff Llangynydd, Llangynydd  8     

                                      Ff Redyw, Llanllyfni 18

Bedyddio, cludo dŵr i eglwys ar gyfer       Ff y Capel, Llanfachreth  19       

Bendithio ffynnon    Ff Elan, Dolwyddelan  38       

Berw’r dŵr                  Ff Aelrhiw, Rhiw  38     

                                      Le Conquet, Llydaw  21

Blodau, offrymu         Ff Geiniog,   31       

Boddi                            Ff Offeiriad, Dolwyddelan  24

                                       Ff  Rys, Cilgerran  24     

 

Botymau, offrymu     Ff Angoeron, Llanofer  16

Bronnau, gwella        Ff Elwad , Tregaron  7  

Buwch                         Ff y Fuwch Frech, Y Groes 51    

Byddardod, gwella     Ff Ddyfnog, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch  21       

Bywyd, dŵr yn anhepgor ar gyfer       15

Cadw                             1, 18, 32

Cadwch Cymru’n Daclus Ff Aelrhiw, Rhiw  38     

                                                Ff Fyw, Mynytho  38 

                                                Prosiect Ffynhonau Byw 43E

Cancr, gwella                       Ff Fair, Penrhys 10

                                                Ff Sara, Derwen  10, 21    

 

Canu beirdd i ffynhonnau        8, 13, 14, 16

                                                Ff Antwn, Llansteffan 36

                                                Ff Arian, Mynytho 29

                                                Ff Cae Coch, Trefriw 18

                                                Ff Cegin Arthur, Llanddeiniolen 3, 24

                                                Ff Coed y Llan, Llanfyllin 11

                                                Ff Cwm-y-glo 46

                                                Ff Cwrclis, Trawsfynydd 35

                                                Ff Dybïe, Llandybïe 8

                                                Ff Engan, Llanengan 41

                                                Ff Einion, Tregaron 7

                                                Ff Elian, Llanelian-yn-Rhos 10

                                                Ff Fair, Pen-rhys 34

                                                Ff Felin Fach, Pwllheli 41

                                                Ff Gybi, Eifionydd 19

                                                Ff Leinw, Cilcain 41

                                                Ff y Cyff, Yr Wyddgrug 8

Capel                                 Ff Cwmwdig, Berea  22       

                                            Ff Stryd y Drindod, Caer 8

Capel gerllaw ffynnon   Ff Ddyfan, Llandyfân  8   

                                            Ff Fair, Wigfair, Llanelwy 26   

                                            Ff Wenlais, Llandybïe 10   

 

Capel tros ffynnon        Ff Capel Begewdin, Llanddarog  8     

                                           Ff Drillo, Llandrillo-yn-Rhos  26       

                                           Ff Herbach, Llanrthne  8

Carpiau / Cadachau Ff Coedrhiglan, Sant Siorys 48

                                      Ff ddienw (Cae Moch), Pen-y-bont ar Ogwr  27

                                      Ff ddienw, Marcroes  27     

                                      Ff Deilo, Llandeilo  37     

                                      Ff Isw, Patrisw   29  

                                      Ff Olcan, Antrim 50

                                      Ff Sara neu Pyllau Pwll, Derwen  20       

Carreg gloch             St Govan’s Well, Bosherston 45       

Caru                             Ff St. Antwn, Llansteffan  18    

                                      Ff Ddwynwen, Llanddwyn  30

Caseg fedi                     Ff Gapan, Llanllawer  27       

Castell                           Ff Castell Caerdydd, 52

Ceffylau, bendithio     Ff Gemig (Siôr), Llansansiôr  1, 7, 25   

Ceg, cludo dŵr yn y    Ff Fair, Aberdaron  18       

Cerflun                           Ff Feuno, Tremeirchion 43

                                         Ff y Santes Ann, Llanfihangel y Bont-Faen  34   

Cerrig, offrymu             Ff Ffosanna, Cynwyl  18       

Clefri, y, gwella             Ffynhonnau Caergwrle, Caergwrle  26       

Cloffni, gwella               Ff Ofer, Llanofer  16

Coch, lliw dŵr               Ff Goch, Penrhosllugwy 40     

                                         Ff y Gwylliaid, Bwlch-y-Groes, Dinas Mawddwy 14

Croen, anhwylderau’r, gwella  Ff Aelrhiw, Rhiw  38

                                                         Ff Ddyfnog, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch  21  

Crogi                                  Ff Cwrclis, Trawsfynydd  35       

Cryd cymalau, gwella    Ff Daf, Eglwys Ilan 50

Cwarts                              Ff Ddigain, Llangernyw  5       

Cŵn                                   Llys Awel, Abergele 44

Cwpanau, darparu         Ff Isw, Patrisw   29 

Cynghorau Cymuned   4, 6, 7, 8, 32

Cyngor Gwynedd          15, 19

Cymalau, gwella       Ff Badrig, Cemaes  30  

                                      Ff Cegin Arthur, Llanddeiniolen  3      

                                      Ff Dalar, Enlli  4     

                                      Ff Ddogfan (“Dogmael”) neu Ffynnon Cwm Ffynnon, Llanrhaeadr ym  Mochnant  33

                                      Ff Faelog, Rhosneigr  30

                                      Ff Fair, Dolgellau  24     

                                      Ff Fihangel, Ffestiniog  2

                                      Ff Fihangel neu Sanctaidd, Llanfihangel Genau’r Glyn  36

                                      Ff Gadfarch, Penegoes, Machynlleth  13  

                                      Ff Gybi, Caergybi  26     

                                      Ff Llangynwyd 52

                                      Ff Oer, Cwm Dyniewyd, Dinas Mawddwy  14

                                      Ff Pistyll Ty’n-y-coed., Dinas Mawddwy  14     

                                      Ff Sara neu Pyllau Perl, Derwen  10, 21   

                                      Ff Sulien, Corwen  21     

                                      Ff Wenhidiw, Dolgellau  20     

                                      Ff y Fron, Llanegryn    20                                    

Cymdeithas Edward Llwyd                   8, 31

Cymdeithas Waliau Sychion Cymru    4

Cymru, Ffynhonnau Sanctaidd            30

Cymru (O.M. Edwards)                           18

Chwaraeon ger ffynnon          Ff Wyddfaen, Llandyfân  10       

Dadansoddiad cemegol           Ff Ffagan, Sain Ffagan 51

Darogan                      Ff Beris, Nant Peris 26 

                                      Ff Ddwynwen, Llanddwyn 3, 30     

                                      Ff Gelynnin, Llangelynnin  22   

                                      Ff Gybi, Llangybi  30, 52

                                      Ff y Pasg, Llanelidan  21 

Defaid (croen), gwella   Ff Gynhafal, Llangynhafal  21

                                           Ff Wynwy, Llangelynin  34     

Deg ffynnon bwysicaf Cymru  38

Dewi Sant                       Ff Non, Tyddewi  27   

                                          Pistyll Dewi, Llanarthe  37       

Dewin dŵr                      22

Dewiniaeth                    7, 26, 27, 28

Diafol, Y                          Ff y Pasg, Llanelidan  21           

Dial                                  Ff Gemig, Llansansiôr  26       

Diciáu, y, gwella           Ff Deilo, Llandeilo  12     

Dillad, darogan trwy gyfrwng  33

Dinistrio bwriadol     Ff Faglan, Llanfaglan  32     

                                      Ff Fair, Is-coed (Whitewell)  31, 32

                                      Ff Fair, Llanfair-is-gaer 46   

                                      Ff Illtud neu Ffynnon Wen, Llanhiledd  28 

                                      Ff Redifael, Penmynydd  7

                                      Ff Rhydonnen, Llanychan 33    

                                      Ff y Cae Mawr, Llanfechain  20        

Dolgellau, Cymdeithas Treftadaeth     Ff Fair, Dolgellau  24       

Doluriau/briwiau, gwella      Ff Faglau, Enlli  4       

Dŵr pefriog               Ff Aelhaearn, Llanaelhaearn  24 

Dŵr twym                  Ff Daf, Eglwys Ilan 50

Dyffryn Conwy a’r Glannau, ffynhonnau         34

Ddannodd, y, gwella      Ff Badrig, Cemais  30       

Ddurllyd, ffynnon      Ff Cegin Arthur, Llanddeiniolen  3

                                       Ff ddienw, Aberaeron  27     

                                       Ff Tŷ Nant, Ysbyty Ifan  28       

                                      Ff Rinweddol, Aberaeron  16

                                      Ff y Beca y Rhos., Llangeler  11       

Ecsema, gwella          Ff Sara neu Pyllau Pwll, Derwen  15       

Eglwys, offrymu i       Ff Degla, Llandegla  26   

                                         Ff Ddyfnog, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch  21

Enlli, pererindod          Ff Dudwen, Llandudwen  31       

Epilepsi, gwella           Ff Degla, Llandegla  10

                                        Ff Feuno, Clynnog Fawr  17

                                        Ff Ffagan, Sain Ffagan 10, 51  

     

Esgyrn, gwella             Ff Feuno, Y Bala  13   

                                        Ff Gwenhidiw, Dolgellau  20 

Eurych                         Ff y Wrach, Tregarth  25   

Frech wen, gwella’r   Ff Diolch i Dduw, Llanon  37 

Ffermwyr, ffynhonnau a Ffiniau plwyf                    22      

                                     Ff Ddu, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch  22     

                                      Ff Fedw, Tremeirchion   22

                                      Ff Fihangel, Caerwys  22

                                      Ff Meirchion, Henllan  22     

Ffynhonnau Byw, Prosiect     43

Ffynhonnau peryglus               15, 24

Ffynhonnau Lles, Prosiect     38

Ffynnon, adfer           Ff Bedr, Llanbedrycennin  14     

                                      Ff Cegin Arthur, Llandeiniolen  36     

                                      Ff Dudwen, Llandudwen  28

                                      Ff Ddigain, Llangernyw  5           

                                      Ff Feuno, Clynnog Fawr  34

                                      Ff Feuno, Y Bala  2, 13, 18       

                                      Ff Fair, Dolgellau  24

                                      Ff Fair, Llanrhos  31, 36              

                                      Ff Fihangel, Cilcain  6, 7             

                                      Ff Fyw, Mynytho  19     

                                      Ff Gyngar, Llangefni  6               

                                      Ff New Inn, Cross Ash  22

                                      Ff Redyw, Llanllyfni  17

                                      Ff Wnnod, Llangwm  3  

Ffynnon, glanhau     Ff Priordy, Aberhonddu  6       

Gerallt Gymro            Ff Leinw, Cilcain  41, 42       

Geri marwol               Ff y pentref, Pencae, Taliesin  20       

Gofalwr                        Ff Beris, Nant Peris  26   

                                        Ff Sara, Derwen  21

                                        St Govan’s Well, Bosherston 44

Gofuned, ffynnon     Ff Angoeron, Llanofer  16

                                      Ff Antwn, Llansteffan  18

                                      Ff Fair, Aberdaron  18    

Groto                           Ff Eglwys Sant Thomas, Abercynon 42              

Gwahardd mynediad     Ff Cors Oer, Bethel 47

                                           Ff Sulien, Corwen 47

                                           Monk’s Well, Wavertree 52

Gwartheg, bendithio     Ff Feuno, Clynnog Fawr 25

                                            Ff Gynfran, Llysfaen  12 

Gwawr, yfed cyn y         Ff Fron Las, Trefach  18       

Gweddïau ysgrifenedig Ff Drillo, Llandrillo-yn-rhos  35       

Gwrach                             Ff Oer, Llanddona  24       

Haearnol, ffynnon         Ff Goch, Penrhosllugwy 40

Halwynog, ffynnon       Ffynhonnau Caergwrle, Caergwrle  26       

Hanes ffynhonnau sanctaidd   5

Hawliau tramwy            8

Holy Wells of Wales     13, 52

Hud/Swyngyfaredd      Ff Llawr Dolserau, Llanfachreth  19       

Hywel Dda                     Ff Hiraeth, Henllan Amgoed 10

Hywel Harris                 Ff Wyddfaen, Llandyfân  15       

Iacháu, defod                Ff Degla, Llandegla  26       

Iau, yr, gwella                Ff Feuno, Y Bala  13    

Iselder ysbryd, gwella  Ff  Llanfair Caer Einion, Llanfair Caereinion 15

                                           Ff Wenfaen, Rhoscolyn  30  

Ladi Lwyd                      Ff yr Ysbryd, Yr Wyddgrug  36       

Leland, John                 Ff Engan, Llanengan  41    

                                          St Govan’s Well, Bosherston 43

Loteri, Cronfa Dreftadaeth y Loteri    Ff Elan, Dolwyddelan  33  

                                                                    Prosiect Ffynhonau Byw 43E

Lladron, canfod         Ff Gemig, Llansansiôr  26       

Llanw a thrai              Ff Leinw, Cilcain  41, 42

                                      Ff Non, Tyddewi  12     

                                      Ff Sant Ioan, Trefnewydd y Notais  27  

                                      Ff Traeth, Talsarnau 40

                                      Nant y Rhibo, Dinefwr  18                                                

Llên Natur                  31

Llwybr rhwng eglwys a ffynnon      Ff Fair, Is-coed  25

Llygaid, gwella          Ff Antwn, Llansfeffan 27      

                                      Ff Castell Rhuddlan, Rhuddlan  13

                                      Ff Dudwen, Llandudwen  31     

                                      Ff Dunawd, Pentrefelin  19       

                                      Ff Fair, Cas-mael  38     

                                      Ff Fair, Pyllalai.  29     

                                      Ff Feuno, Y Bala  13

                                      Ff Glanbrogan, Llanfechain  20     

                                      Ff Graig Goch, Aberystwyth  39

                                      Ff Lygaid, Dolgellau  24     

                                      Ff Llanllawer, Abergwaun  12

                                      Ff Rhiw’r Cawr., Dinas Mawddwy  14

                                      Ff Tŷ celyn, Llanegryn  20     

                                      Ff y Cae Gwyn, Dinas Mawddwy  14

                                      Ff y Capel, Llanfachreth  19  

                                      Ff y fynwent, Llanegryn  20

Llyffant mewn ffynnon  24

Llysywen                    Ff Gybi, Caergybi  26

                                      Ff Gybi, Llangybi  30     

Manwynion, gwella   Ff y Cae Mawr, Llanfechain  20       

Marw, gofyn dŵr ffynnon pan ar fin    Ff Geiniog, Llansanffraid Cwmdeuddwr 52

                                                                     Ff y Cwm, Llandderfel 25

Mawrth y 25ain, ymweld ar      Ff Fair, Cydweli  37       

Melys, dŵr                  Ff Sant Ioan, Y Drefnewydd yn Notais  27  

Melltith                         Ff Gloch, Llanarth  7       

Melltithio                     Ff Eilian, Llaneilian-yn-Rhos  15, 42

                                      Ff Fair, Llanfair Caereinion  17

                                      Ff Gapan, Llanllawer, Abergwaun  12, 27       

Menter Maldwyn      11

Menyn, trin               Ff Goch, Penrhosllugwy 40

Merched, anhwylderau, gwella         Ff  Llanfair Caer Einion, Llanfair Caereinion  15       

Mesur Seneddol           Ff Wenfrewy, Treffynnon 49

Methodistiaid                Ff Wyddfaen, Llandyfân  15       

Môr-ladron                    Ff Eilian, Llaneilian  16       

Mudandod, gwella        Ff Ddyfnog, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch  21    

Mwnau                        Ff Bryn Uchaf, Llanymawddwy  14     

                                      Ff Cegin Arthur, Llanddeiniolen  26

                                      Ff Cwmtwrch, Cwmtwrch  1     

                                      Ff y Gwylliaid, Bwlch-y-Groes, Dinas Mawddwy  14

Mwsogl                        Ff Ddeiniolen, Llanddeiniolen  26     

                                       Ff Wenfrewi, Treffynnon  26

Nawddsant, dydd, ymweld ar  Ff Garon, Tregaron  17  (Gw. hefyd Pedr Sant.)   

Neidr                                Ff Frynach, Sir Benfro 47

Nerfau, gwella’r             Ff Cae Mawr, Llanfechain 20

Newid lliw dŵr               Ff Tarws, Gwenfô 48

Oeraidd, tarddell           Ff Ddogfan (“Dogmael”) neu Ffynnon Cwm Ffynnon, Berwyn  33       

Owain Glyndŵr             Ff Fair, Pyllalai.  29     

                                          Ff Owain Glyndŵr, Cwm Diffwys, Beddgelert  27

Paganiaeth (honedig)    Ff y Sts Helen, Great Asby 43

Parc Cenedlaethol Eryri    38

Parlys, y, gwella       Ff Fihangel, Ffestiniog  2

Pâs, y, gwella            Ff Deilo, Llandeilo  12   

                                     Ff y Pasg, Llanelidan  21       

Pasg, Y, ymweld ar  Ff Garon, Tregaron  7       

Pedr Sant, Dydd Gŵyl, ymweld ar       Ff Ffynhonnau Llanpumsaint, Llanpumsaint  38       

Pen(nau)                     Ff Allgo, Llanallgo  17      

                                      Ff Feuno, Tremeirchion  31   

                                      Ff y Santes Anne, Y Bont-faen 34

Penglog, yfed o         Dolgellau 25 

                                      Ff Deilo, Llandeilo Llwydiarth  12, 27      

                                      Ff Wyddfaen, Llandyfân  10, 17, 36, 37 

Pennant, Thomas     26

Pererindota                Ff Engan, Llanengan  41 

                                      Ff Wenfrewi, Treffynnon 42  

Pererindota, gwahardd  Ff Wyddfaen, Llandyfân  30

Pinnau, offrymu        Ff Angoeron, Llanofer  16, 28     

                                      Ff Antwn, Llansteffan  18     

                                      Ff Brideswell, Llanfaches  28  

                                      Ff Gynhafal, Llangynhafal  21   

                                      Ff Llanllawer, Abergwaun  12

                                      Ff Non, Tyddewi  27     

                                      Ff Wynwy, Llangelynin  34

Plant                            Ff Gelynnin, Llangelynnin  34

                                     Ff Non, Tyddewi  12

    

Plant a babanod       Ff Engan, Llanengan  15       

                                      Ff Wenog, Llanwenog  10, 12   

Plant, gwella              Ff Gelynnin, Llangelynin  16, 22

Potelu dŵr i’w gludo ymaith   Ff Feuno, Y Bala  13  

                                                       Ff y fynwent, Llanegryn  20

   

Potelu dŵr i’w werthu   Ff Cae Coch, Trefriw  34    

                                            Ff Caergwrle, Caergwrle  23

                                            Ff Cegin Arthur, Llanddeiniolen  26     

                                            Ffynhonnau Trisant, Pontarfynach  31

             

Priodas                        Ff Brideswell, Llanfaches  28    

                                      Ff Dudwen, Llandudwen  5     

                                      Ff Fair, Rhuddlan  1

                                      Ff Fair, Wigfair, Llanelwy  2  

Pysgod                        Ff Beris, Nant Peris  26  

                                      Ff Crochan Dwynwen 52     

                                      Ff Ddwynwen, Niwbwrch  3 

 

Rhoddion, gadael     Ff Isw, Patrisw   29       

 

Rhufeiniaid                 Ff Fair, Dolgellau  24  

                                      Ff Trefriw 40  

                                      Llys Awel, Abergele 44  

Sancteiddrwydd      15, 29, 30

Sba                               Ff Cae Coch, Trefriw  18, 34      

                                      Ff Caergwrle, Caergwrle  23     

                                      Ff Cegin Arthur, Llanddeiniolen  26, 36

                                      Ffynhonnau Halwynog, Caergwrle  26

                                      Ffynhonnau Trisant, Pontarfynach  31   

 

Sipsiwn                       Ff amrywiol gan gynnwys Ff Drillo, Ff Glan-y-môr, Ff Ddu, Ff Cae Coch,

                                      Ff Sara, Ffynnongroyw, Ff Wenfrewi 41

Siwgr, cymysgu dŵr â   Ff Garon, Tregaron  7, 12, 17, 52  

Source (cylchgrawn)  3

Stumog, y, gwella     Ff Badrig, Cemaes  30     

                                      Ff Fair, Pen-rhys  10

                                      Ff  Llanfair Caer Einion, Llanfair Caereinion  15  

    

Sul, ymweld ar y       Fforch Aman, Cwmllynfell  20    

                                      Ff Wyddfaen, Llandyfân  10       

 

Sylffwr                         Ff Caergwrle, Caergwrle  23  

                                      Ff Cwmtwrch, Cwmtwrch  1     

                                      Ff Goch, Penrhosllugwy 40

Tapiau dŵr                 Dyffryn Ogwen 52

To                                 Ff Bârsana, Sighet 41  

                                      Ff Cwmwdig, Berea  22     

                                      Ff Chwilgrug, Llanfarthin  28

                                      Ff Govan, Bosherston 44

                                      Ff Gynhafal, Llangynhafal  21

          

Trysor                          Ff Frynach, Sir Benfro 47

                                      Ff yr Ysbryd, Yr Wyddgrug  36

Wellhopper                 38, 40

Wellsprings                 3, 32

                                      Ff Ann neu’r Ffynnon Rinweddol, Tryleg  22     

                                      Ff Bedr, Llanbedrycennin  14

                                      Ff Fair Pen-rhys 24

                                      Ff Farrug, Y Barri 29

                                      Ff Ystyffan Sant, Llansteffan  17     

                                      Ff y Maen Du, Aberhonddu 22   

                                      Ff y Priordy, Aberhonddu  22,  

                                      Ffynhonnau Sir Benfro 24

Ymdrochi                    Ff Iocws, Pwllheli  25     

                                      Ff Llawr Dolserau, Llanfachreth  19 

                                      Ff Newydd, Llanrwst  34

                                      Ff Wenfrewi, Treffynnon 42      

Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys   32

Ymolchi                       Ff Badrig, Caerffynnon 40 

                                      Ff Enddwyn, Ardudwy 40

Ysbryd                         Ff Daf, Eglwys Ilan 50   

                                      Ff Ddewi, Eglwys Henfynyw  27   

                                      Ff Fair, Llantrisant 52

                                      Ff Siôr, Llansansiôr  1

                                      Ff yr Ysbryd, Yr Wyddgrug 36  

                                    

Ywen                           Ff Bedr, Llanbedrycennin  14  Amryw Ffynhonnau 51    

                                     Ff Ffagan, Sain Ffagan 51

 

Home Up