Home Up

TUDWEILIOG

 

O GWMPAS Y FFYNHONNAU

FFYNNON LLEUDDAD

(SH21973272)

Mae’r Parchedig Graham Murphy o Lerpwl yn un sy’n diddori’n fawr yn ffynhonnau Cymru. Yn ddiweddar ceisiodd ymweld â Ffynnon Lleuddad ger Tudweiliog ond cafodd fod y llwybr cyhoeddus ati wedi ei gau. Ysgrifennodd at Dewi Wyn Owen, Prif Swyddog Hawliau Mynediad Cyhoeddus Dwyfor ond cafodd ar ddeall fod y llwybr arbennig yma yn un nad oedd yn hawlio sylw yn yr hinsawdd economaidd bresennol. Awgrymodd Cymdeithas Ffynhonnau Cymru i Bleddyn Prys Jones mai hon fyddai’r ffynnon nesaf y dylid ei hadnewyddu ac y gallai hyn arwain at ail agor y llwybr.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 31 Nadolig 2011

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

 

Home Up