Home Up

WAUNFAWR

 

FFYNNON PANT GWYN 

ANNWYL OLYGYDD

Mae Cyngor Cymuned Waunfawr yn bwriadu gofyn i Gyngor Gwynedd gau ffynnon nid nepell o’m cartref. Y rheswm am hyn, meddir, yw fod ei lleoliad yn beryglus. Mae ar fin ffordd weddol gul, a gallai rhywun wrth gamu’n ôl o ffordd car, syrthio i’r ffynnon rhyw ddwy droedfedd islaw. Hefyd mae arnynt ofn i blentyn syrthio iddi. (Mae’r dŵr ynddi tua naw modfedd o ddyfnder.)

Nid oes neb yn defnyddio’r ffynnon yn awr ac nid yw’r dŵr yn addas i’w yfed. Serch hynny, rwyf wedi cymryd arnaf fy hun i’w glanhau ddwywaith o leiaf bob blwyddyn am fy mod yn edrych arni fel un o hen greiriau’r plwyf. O hon yr arferai pobl gael dŵr yfed ers talwm. Bydd plant yr ysgol leol yn mynd ar daith gerdded o amgylch y fro o dro i dro ac yn aros ger y ffynnon a chael hanes ei bodolaeth a’i defnydd gan yr athro.

Anfonaf atoch am fy mod yn gwybod am eich diddordeb a’ch gwybodaeth fel Cymdeithas Ffynhonnau. Wedi dweud hynny, nid oes gan y ffynnon hon, Ffynnon Pant Gwyn, hanes arbennig yn perthyn iddi. A oes hawl gan y Cyngor ei chau?

Rol Williams, Waunfawr, Gwynedd.

Awgrymwyd i’r Cyngor osod gratin metel dros y ffynnon.(Gol.)

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 7 Nadolig 1999

 cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

FFYNNON PANT GWYN

Yn rhifyn 7 o Llygad y Ffynnon clywsom am fwriad i gau'r ffynnon hon ond awgrymwyd y dylai'r Cyngor osod grid metel drosti fel bod modd gweld y ffynnon a diogelu'r cyhoedd ar yr un pryd. Derbyniwyd llythyr oddi wrth Gyngor Cymuned Waunfawr yn dweud iddynt gysylltu ag Adran Priffyrdd Cyngor Sir Gwynedd a chael ymateb fel a ganlyn:

 'Nid yw'r Cyngor yn derbyn cyfrifoldeb dros gynnal y ffynnon uchod. Er hynny, drwy ystyried diogelwch defnyddwyr y ffyrdd, a heb ragfarn, rwyf wedi trefnu i wneuthurwr metel gael golwg ar y ffynnon er mwyn sefydlu'r posibilrwydd o gael grid metel arni.'

Ym mis Chwefror cafodd y Cyngor Cymuned wybodaeth gan Adran Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Gwynedd fod prisiau a dyluniadau gan wahanol weithwyr metel wedi eu derbyn a'r un mwyaf addas wedi ei ddewis. Bydd y caead metel wedi ei folltio i'r ddaear ond bydd modd edrych ar y ffynnon drwy'r grid metel.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 8 Haf 2000

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up